Tematiskā nedēļa

No 8. līdz 12. aprīlim skolā notika Tematiskā nedēļa, kurā katrai dienai bija interesanta tēma – vajadzēja atbilstoši un dažkārt arī netradicionāli saģērbies un, ja nepieciešams, izmantot arī palīglīdzekļus. Šogad mēs nedēļu iesākām, atminoties bērnību, kad uz skolu nācām, ģērbušies, kā bērnudārzā vai sākumskolā tas bija ierasts un ar tā laika mīļākajiem aksesuāriem. Otrdien, vasarai tik strauji tuvojoties, bija pludmales diena, kad uz skolu ņēmām lielākās cepures, tumšākās brilles un krāsainākos dvieļus, papildus drošībai daži skolēni arī paņēma pa pūslim. Trešdien bija kamuflāžas un mednieku diena, kad brīžiem likās, ka skolā neviena nav, jo visi bija ļoti labi maskējušies.  Ceturtdien uz skolu ieradāmies netradicionālākajos apavos, ko mājās varējām atrast vai pat uztaisīt. Piektdien iejutāmies mehāniķu lomā, nākot uz skolu gatavi jebkādam darbam. Liels paldies visiem, kas piedalījās Tematiskajā nedēļā ar visradošākajiem tērpiem un idejām!

Ieva Rābe, skolēnu pašpārvalde