Skolēnu mobilitāte Lietuvā

Madlienas vidusskolas Erasmus mobilitāte, kurā  piedalījās 18 skolēni no pamatskolas (5.–8.) klasēm, notika Lapiu pamatskolā, kas atrodas netālu no Kauņas. Tā ir atjaunota un modernizēta skola, kurā mācās ap 400 skolēnu un strādā 30 pedagogi.

Iekštelpu noformējumā dominē lietišķums un skolēnu radītie mākslas darbi, bet valstiskumu simbolizē ģerboņa karogs katrā klasē. Skolai ir plaša un labiekārtota sporta un citu āra nodarbību teritorija. Lietuvas kolēģi piedāvāja ļoti daudzveidīgu mācību saturu, ko kopā ar Madlienas skolēniem apguva arī lietuviešu skolēnu grupa, kas pamatā arī vadīja lielu daļu nodarbību. Kopīgajās mācībās tika apgūtas jaunas zināšanas un prasmes mākslā, dabaszinībās, matemātikā un IT, dizainā, sportā, drāmā, vēsturē un kultūrvidē. Nodarbības skolā lieliski papildināja kopīgās ekskursijas un radošie darbi Kauņas vecpilsētā, M. Čurļoņa mākslas muzejā, Traķu pilī un dabas takās, kā arī skarbajā vēstures muzejā IX fortā.

Markuss Masiulis: “Man šis projekts ļoti patika. Tajā ieguvu jaunus draugus, jaunus piedzīvojumus un uzzināju daudz interesanta par Lietuvas kultūru. Mans mīļākais muzejs šajā braucienā bija Lietuvas mākslinieka Čurļoņa mākslas muzejs. Man patika mākslas darbi, gides interesantais stāstījums, kā arī iespēja virtuālajā realitātē pusstundas garumā ielūkoties Čurļoņa gleznās, ko papildināja viņa paša radītā mūzika. Mēs arī paši varējām uzzīmēt savu mākslas darbu, iedvesmojoties no mākslinieka darbiem. Lapiu pamatskola, kur mūs uzņēma, likās ļoti skaista. Tā bija plaša, moderna un interesanta, jo katrā klasē bija ģērbtuve. Man patika, ka  viņiem bija vesela siena ir ar suvenīriem – lapsām no dažādām valstīm.”

Rihards Dišereits: “Projekta laikā viesojāmies Lietuvas skolā, tur mūs laipni sagaidīja, iepazīstināja ar skolu, kas ir vecāka nekā mūsējā, bet, regulāri atjaunojot, tā ir ļoti moderna. Katrā klasē karogs ar ģerboni, kas norāda piederību savai tautai. Arī garderobes ir katrā klasē. Lietuvas skolēni bija izdomājuši dažādas iepazīšanās spēles un dejas. Bija jautri, un tas mūs satuvināja. Kopā ar lietuviešiem piedalījāmes dažādās aktivitātēs. Skatījāmies 3 D filmu matemātikā, pēc redzētā, pašiem bija uzdevums aprēķināt  figūras laukumu un leņķus;  bioloģijā veicām uzdevumus vides piesārņojuma samazināšanai. Apmeklējām vairākus vēstures muzejus, kuros redzējām senus priekšmetus – monētas, traukus, spoguļus, ieročus, dāžadas skulptūras, pīpes u.c. vērtīgas lietas. Iepazinām Kauņu, kas ir otra lielākā Lietuvas pilsēta. Apskatījām dažādas vēsturiskas celtnes. Īpaši interesanti bija redzēt Eiropā lielāko baznīcu. Mākslinieka Čurļoņa Nacionālajā mākslas muzejā iepazinām gleznas, grafiku un zīmējumus. Katram darbam bija sava doma, piemēram, gleznai ar lielu putnu un mazu  kalnu bija vēstījums, ka putns nes ziņas no vienas pasaules uz otru. Bija tikai divas gleznas ar mākslinieka Čurļoņa parakstu. Tas bija paslēpts mākslas darbā. Māksliniekam nepatika savas gleznas skaidrot, tāpēc apmeklētājiem pašiem jāiztēlojas, kāda ir gleznas pamatdoma. Muzejā bija arī iespēja klausīties mākslinieka komponēto mūziku, kā arī pašiem kļūt par māksliniekiem, zīmējot ar krītiņiem un tonējot ar pirkstiem, to mēs arī izmantojām. Apmeklējām arī velniņu muzeju, kur bija velniņi no ļoti daudzām valstīm, arī no Latvijas. Redzējām Kauņas pili, kas bija pirmā mūra pils Lietuvā. Staigājām pa meža un purva takām, vērojām  skaistus dabas skatus, patika pastaiga svaigā gaisā. Mēs spēlējām arī basketbolu un futbolu. Basketbols ir Lietuvas populārākā sporta spēle. Lietuvas spēcīgākā basketbola komanda ir Kauņas “Žalgiris”, klubs atrodas Kauņā. Šajā projektā es uzlaboju savas angļu valodas prasmes, labāk iepazinu mūsu kaimiņu valsti Lietuvu, ieguvu jaunus draugus.  Man ļoti patika, ka visa mūsu skolas grupa bija draudzīga un vienota, kaut arī mēs bijām no dažādām klasēm, likās, ka esam viena klase. Šādi projekti rada draudzīgāku mūsu skolas ikdienu. Paldies skolotājām Ligitai un Marijai!”

Deina Valnere: “Pats svarīgākais – esmu ieguvusi brīnišķīgus draugus, kurus nekad neaizmirsīšu. Šajā projektā uzzināju tiešām ļoti daudz par Lietuvu, jo mēs visas nedēļas garumā apskatījām kultūrvēsturiskus objektus. Mana mīļākā vieta bija mākslinieka Čurļoņa muzejs, jo pati eju mākslas skolā un man patīk māksla. Ļoti patika Čurļoņa darbi, jo tie, pirmkārt, ir ļoti skaisti un, otrkārt, katrā no tiem “ielikta” dziļa doma. Esmu no sirds pateicīga par to, ka man atkal bija iespēja piedalīties Erasmus projektā. Šis tiešām bija piedzīvojumiem bagāts, izzinošs un izdevies projekts kopā ar saviem skolas biedriem un jaunajiem draugiem.”

Mācību satura un metožu daudzveidība veicināja pozitīvu komunikāciju gan starp abu skolu skolēniem, gan pedagogiem. Ikdienas izvērtējumā skolēni dalījās iespaidos par jaunajām iegūtajām zināšanām un emocionālo pieredzi. Tā veidojas izpratne par mācību procesa ieguvumiem ārvalstīs. Tā nav vienkārši ekskursija uz kaimiņvalsti, bet tas ir neparasts un nopietns papildinājums mācībām savā skolā. Erasmus mobilitātes mācību uzdevumi ir izpildīti ļoti veiksmīgi, un tā bija pozitīvām emocijām bagāta darba nedēļa visai projekta komandai. Paldies visiem par kopā būšanu, par cieņpilno attieksmi citam pret citu, par fantastisko sadarbību. Paldies mūsu “stūres vīram” – šoferītim Andrim Gādigam.

Skolēnu domas apkopoja projekta koordinatore – skolotāja Ligita Ridūze