Himnas stāsts

Atzīmējot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 34. gadadienu, Madlienas vidusskolas skolēniem bija iespēja noskatīties muzejpedagoģisko nodarbību “Himnas stāsts”, kur varēja daudz interesanta uzzināt par Latvijas himnas tapšanu, par tās autoru Baumaņu Kārli, par notikumiem, par apstākļiem, kādos radās mūsu tautas Lūgšana, skolēni varēja ieklausīties Latvijas personību izdzīvotajos himnas stāstos, pārdomāt, iedziļināties un, iespējams,  sajust “savu himnas stāstu” – dvēselē un apziņā nostiprinātu mīlestību pret savu tēvzemi.

Nodarbību laipni piedāvāja Rakstniecības un mūzikas muzejs, un mēs to ieguvām, pateicoties programmai “Latvijas skolas soma”.