Madlienas vidusskolas 12. klases atvadas no skolas

2024. gada 15. jūnijā notika 12. klases izlaidums. No Madlienas vidusskolas atvadījās 15 drosmīgi un talantīgi skolēni – Elīna Batalova, Sanija Oleta Dombrovska, Toms Eglājs, Elīza Evelīna Fišere, Samanta Girucka, Rinalds Gradovskis, Māris Jansons, Ērika Jaunzare, Silva Kļaviņa, Daniela Lamberte, Nauris Nutovcevs, Didzis Ostrovskis, Loreta Ozola, Ieva Rābe, Raivo Zanders. Tas bija neaizmirstams un emocionāls notikums katra skolēna un skolotāja dzīvē, kurā mēs varējām izbaudīt pēdējo kopīgo mirkli Madlienas estrādē “Ozolzīle”. Pasākums sildīja sirdi katram viesim. Izlaidums bija radošs un pārpilns ar prieka un lepnuma mirkļiem, jo absolventi izjuta iekšēju mieru un laimi par sasniegto, atvēra jauna dzīves posma durvis un pateicās visiem, kas palīdzēja sasniegt šo mērķi. Skolēni saprata, cik dārga ir cītīga darba un panākumu nozīme, jo nākotne pieder tiem, kas tic sava sapņa skaistumam un tā realizēšanai!

Svinīgo sarīkojumu vadīja 12. klases audzinātāja Rita Pučekaite. Laba vēlējumus jauniešiem teica skolas direktors Edgars Viņķis. Ar aicinājumu atgriezties dzimtajā novadā un te strādāt – topošos absolventus uzrunāja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Par muzikālajiem priekšnesumiem bija parūpējušies mākslinieki Zane Rozenfelde un Indars Grasbergs, par apskaņošanu – Mārcis Mežajevs.

Svētku pasākumā tika apsveikti un godināti jaunieši par īpašiem sasniegumiem mācību un ārpusstundu darbā. Simtgades stipendiju un Ministru kabineta Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem mācību darbā saņēma Rinalds Gradovskis. Ogres novada naudas balvu par kvalitatīvu mācību darbu pasniedza Mārim Jansonam. Par aktīvu un radošu sabiedrisko darbību, atbalstu savai skolai pasākumu nodrošināšanā tika izteikta pateicība Loretai Ozolai, Mārim Jansonam un Sanijai Oletai Dombrovskai. Apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas Uzņēmējdarbības pamati apguvi izsniedza Ievai Rābei, Danielai Lambertei, Samantai Giruckai. Savukārt Sanija Oleta Dombrovska piedalīsies klātienes izlaidumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Atvadas no skolas ir brīdis, kad topošie absolventi ar mīļiem un sirsnīgiem vārdiem pateicās vecākiem, pedagogiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem. Savukārt audzinātāja Rita Pučekaite kā tradīciju saviem audzēkņiem dāvināja ābeli, lai tā kuplotu katra mājas dārzā un pēc gadiem dāsni dāvātu ābolus.

Lai absolventiem veiksmīgs izvēlētais nākotnes ceļš, lai izdošanās un tuvo cilvēku atbalsts! Lai visiem saulaina un dāsna vasara!

12. klases skolniece Loreta Ozola un skolotāja Zinta Saulīte