Aizej tur, nezin, kur… 2016
04.10.2016.


Jau vairākus gadus pēc kārtas, Madlienas vidusskolas 5.–12. klašu skolēni piedalās Skolēnu pašpārvaldes rīkotā rudens skrējienā „Aizej tur, nezin, kur…”. Šodien skrējiena datums bija 22. septembris. Skolēni skrēja pa marķētu maršrutu Madlienas pagastā un pildīja izstrādātus uzdevumus 10 kontrolpunktos.

Pirmajā kontrolpunktā, estrādē, klasēm bija jāveido savs karogs un jāsacer devīze. Volejbola laukumā tika izlozēta kārta startam – kurai komandai mazāk punktu, tā dodas veikt nākamo uzdevumu. Kontrolpunktā „Slāpīte” skolēni pārnesa ūdeni no grāvja uz spaini. „Divi vienā” iemācīja klasēm, ka 2 cilvēki spēj pārvietoties arī vienās biksēs. Kontrolpunktā „Noķer mani” varēja pārbaudīt savu veiklību bumbiņu ķeršanā ar puķupodu. Nestuves komandas sagaidīja kontrolpunktā „Medikopters”, uz tām bija jāpārnēsā klasesbiedri no punkta A līdz punktam B. Muzikālajā stafetē pārbaudījām skolēnu balsis un dziesmu liriku zināšanas. Kontrolpunktā „Draugs manas acis” trenējām klases savstarpējo uzticību un sadarbību. Skolas vēstures entuziastiem padevās uzdevums „Vai Tu zini?”. Rudens skrējiens noslēdzās ar kontrolpunktu „Piektais ritenis”.

Liels paldies visiem kas piedalījās!

Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde

SONY DSC 5. klase

SONY DSC 6. klase

SONY DSC 7. klase

SONY DSC 8. klase

20160922_140101

9. klase

SONY DSC 10. klase

SONY DSC 11. klase

SONY DSC 12. klase

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)