Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas
25.09.2020.


Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde šogad uzņēma 15 jaunus dalībniekus no 6.–12. klasei. 16. septembrī pašpārvaldes sēdē notika prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas, uz kurām jaunieši nāca satraukti un ļoti apdomīgi. Ar lielu balsu vairākumu par skolēnu pašpārvaldes prezidenti tika ievēlēta atkārtoti Ramona Smilškalne, bet par viceprezidentu – Krišs Bičevskis.

Lai mums visiem radošs mācību gads!

Skolēnu pašpārvalde

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)