Pašpārvaldes mācību ekskursija
28.09.2020.


2020. gada 17. septembrī skolēnu pašpārvalde devās mācību ekskursijā uz Koknesi un Madonu. Apmeklējām Koknese pilsdrupas, kas atrodas starp divām upēm – Pērsi un Daugavu. Iepazināmies ar tās vēsturi un apskatījām moku kambari. Likteņdārzā, izmantojot elektromobiļus, aplūkojām amfiteātri, draugu aleju, skatu terasi un citus skaistus objektus. Tālāk devāmies uz Madonu, lai iepazītos ar karameļu darbnīcu, kas savu darbu uzsākusi 2014. gadā. Karameļu darbnīcā mums bija iespēja degustēt karameles, noskatīties ražošanas paraugdemonstrējumus un pašiem izgatavot savas karameļu konfektes.

Skolēnu pašpārvalde

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)