Skrējiens “Aizej tur, nezin, kur…”
13.10.2020.


Kā jau katru gadu, arī šogad rudenī notika skrējiens “Aizej tur, nezin, kur…” – viena no skolas tradīcijām, kas skolēnu vidū ir ļoti iecienīt un iemīļota. Dalībnieki skrējienā dodas viņiem iepriekš nezināmā maršrutā, pa ceļam kontrolpunktos pildot dažādus uzdevumus. Skolēnu pašpārvaldes rīkotais skrējiens šogad norisinājās 25. septembrī, piedaloties 99 skolēniem no 5.-12. klasei, komandā obligāti bija jābūt 6 skolēniem. Kopumā bija 9 kontrolpunkti, kuri bija izvietoti iepriekš izveidotā maršrutā pa Madlienas pagasta teritoriju. Šogad skrējienā piedalījās arī skolotāju komanda.

Izveidotajos kontrolpunktos skolēni un skolotāji pierādīja, ka viņi māk darboties komandā mūzikas, sporta, meklēšanas, veiklības un pacietības jomā. Komandām bija jābūt ātrām un veiklām, jo uzdevumi bija uz laiku, pieņemot lēmumus kopīga mērķa sasniegšanai. Skrējiena noslēgumā skolas vestibilā dalībnieki tika cienāti ar siltu tēju un bulciņām.
Liels paldies visiem, kas piedalījās skrējienā un iesaistījās šī burvīgā pasākuma tapšanā!

Skolēnu pašpārvalde

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)