Dabaszinību neklātienes konkurss.
  • Katram jautājumam ir 1 pareizais atbilžu variants.
  • Vairākas reizes pildot testu vērā tiek ņemts tikai 1.mēģinājums.

1.kārtas jautājumi:

2.kārtas jautājumi:

3.kārtas jautājumi:

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs