12. klases starpdisciplinārā pētnieciskā projekta darba izstrādes un vērtēšanas kārtība Madlienas vidusskolā

Mācību metodiskais līdzeklis projekta darba īstenošanā
https://mape.skola2030.lv/resources/14167

Vadlīnijas projekta darba vidējā izglītībā novērtēšanā
https://mape.skola2030.lv/resources/13965