Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā Madlienas vidusskolā