Pasākumi 2014./2015.māc.g. I semestrim

Madlienas vidusskolā un Madlienas vidusskolas Krapes filiālē

Septembris
01.09. Zinību diena Madlienas vidusskolā un Krapes filiālē.
08.-11.09. Izstāde „Rudens veltes”.
15.09. „Baltijas ceļa”25 gadadienas atceres pasākums.
19.09. Dzejas dienas Aspazijas un Raiņa 150 gadu atcerei Krapes filiālē.
25.09. 14.00 Dzejas dienu pasākums „Rudens izrotā Latviju”.
26.09. skolēni piedalās „Olimpiskās dienas” pasākumā Ogrē.
29. 09. Ekskursija uz saeimu un „Zinātnieku nakts” pasākumiem. (10.-11.kl. skolēniem)

Oktobris
29.09- 02.10. 10.klašu skolēnu „iesvētību” pasākumi.
03.10. Skolotāju dienas pasākumi Madlienā un Krapes filiālē.
03.10. skolēni piedalās „Grāmatu svētku” pasākumos Lauberē.
06.10. lekcija 5.-6.klašu skolēniem par agresiju, vardarbību u.c.
07.10. 13.00 „Skolēns eksperimentē” (eksperimenti dabā). (5.-9.kl.skolēni)
13.-17.10. „Karjeras nedēļa”.
13.10. lekcija 7.-8.klašu skolēniem par agresiju, vardarbību u.c.
17.10. „Rudens svētki” Krapes filiālē.
24.10. „Rudens gadatirgus” (sākumskola).

Novembris
10.-13.11. „Superpuikas” nedēļa (5.- 9.kl. skolēni).
11.11. skolēni piedalās piemiņas brīdī pie Brīvības cīņās kritušo draudžu pārstāvju pieminekļa.
11.11. skolēni piedalās „Gaismas akcijā” un „Gaismas skrējienā” pa Madlienu.
11.11. Mārtiņdienas gadatirgus Krapes filiālē.
12.11. sporta stafetes „Spēka diena” (1.- 4.kl.skolēniem).
14.11. „Skolas Lāčplēsis” „Krapes filiālē.
14.11. 13.00 Valsts svētku koncerts skolas aktu zālē.

Decembris
03.12. Skatuves runas konkurss 1.- 4.klašu skolēniem.
04.12. Skatuves runas konkurss 5.- 12.klašu skolēniem.
08.-12.12. konkurss „Mana skolas soma” Krapes filiālē.
08.-12.12. „Labo darbu” nedēļa.
18.12. Ziemassvētku pasākums 1.- 12.klašu skolēniem.
18.12. Ziemassvētku pasākums Krapes filiālē.
19.12. 13.00 sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora (4.- 12.kl. skolēniem).