Skolas piens

Arī šajā mācību gadā skola iesaistās Eiropas Komisijas finansētajā programmā „Atbalsts piena produktu iegādei izglītojamiem” jeb „Skolas piena” programmā. Programmas ietvaros 1.-9. klašu skolēniem ir iespēja visa mācību gada laikā katru dienu saņemt līdz 250ml piena bez maksas.

Izmantosim šo lielisko iespēju un radināsim skolēnus ievērot veselīgu dzīvesveidu un uztura normas.