Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “Jauniešu [ie]spēja”

2022. gads- “Sanāksim kopā – Madlienas vidusskolai 50!”