Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!

2023. gada rudens – Lekciju cikls “Izproti sava bērna atkarības”
2023. gada rudens – Ogres novada EPVS salidojums Madlienas vidusskolā
2021. gada vasara – nometne “Radoši, aktīvi kopā 2021”
2021. gada vasara – sporta un atpūtas nometne “Madlienas vasara – 2021”
2020. gada vasara – sporta un atpūtas nometne “Volejbols vieno”
02.07. – 08.07.2017 – „MIX volejbols Madliena 2017”
01.08. – 06.08.2016 – Izglītojoša sporta un atpūtas nometne „Krapes ņiprie – 2016”
04.07.- 08.07.2016 – Sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara – 2016”