Vēsture

Slēpošanas stunda 1982

Zigfrīda Zilbera fotonegatīvu arhīvs. Madlienas vidusskolas skolēni fotografēti 1982. gadā