Esi sveicināta, skola!
25.08.2015.

Dienas gaišās stundas aizvien sarūk, siltos vasaras vakarus pamazām nomaina dzestrs drēgnums, dārzos uzzied greznās gladiolas un košās asteres… un viss kopā liecina, ka jaunais mācību gads vairs nav aiz kalniem.

Arī šogad, kā katru gadu, saviem skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēnu vecākiem durvis vērs un aicinās uz tikšanos mūsu Madlienas vidusskola.

Skola, kādus Tu vēlies sastapt savus nākamos skolēnus – pirmklasniekus? Biklus, nobijušos, bet varbūt ar vēlmi apgūt zināšanas un jaunas gudrības?

Kādus Tu gribētu redzēt tos skolēnus, kuriem liekas, ka viņi jau visu zina un vienmēr to ir zinājuši? Atpūtušos, karstajos vasaras saules staros enerģiju uzņēmušus un ar vēlmi darboties?

Kādi Tev liekas absolventi? Pārliecināti par sevi? Vai viņi zina, ko dzīvē grib sasniegt, kad atstās Tavus trokšņainos gaiteņus? Bet nebēdā, skola, Tev būs iespēja jaunajā mācību gadā palīdzēt rast atbildes uz šiem dzīvē tik ļoti svarīgajiem jautājumiem.

Skolotāji, lai jums neizsīkstoša enerģijas plūsma! Vecāki, esiet vienmēr blakus saviem bērniem ar padomu, ar paraugu, ar palīdzību!

Madlienas vidusskolas kolektīvs savus skolēnus un viņu vecākus uz jaunā mācību gada svinīgu atklāšanu skolas pagalmā gaidīs 1.septembrī plkst. 8.30, pēc tam skolēnu vecāki un darbinieki aicināti uz nelielu muzikālu sveicienu svētkos un tikšanos ar Madlienas pagasta pārvaldes darbiniekiem un skolas vadību.

Krapes filiāles kolektīva skolēnus un viņu vecākus gaidīs 1. septembrī plkst. 10.00 uz jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu un tikšanos ar skolas vadību.

Uz sadarbību jaunajā mācību gadā!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

9. klases absolventi saņem apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu
18.06.2015.

13. jūnijā 15 devītās klases absolventiem tika pasniegtas apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu.

„Katram cilvēkam dzīvē ir savas virsotnes, kuras jāsasniedz”, savā uzrunā uzsvēra skolas direktors E. Viņķis, „un pamatizglītības iegūšana ir tikai jūsu dzīves pirmā nozīmīgā virsotne ceļā uz izvirzītajiem mērķiem”.

Saņemot izglītības dokumentu, jaunieši tika raksturoti ar dažādu krāsu ietekmi un lomu viņu dzīvē un personības veidošanā. Klases audzinātāja Iveta Mežajeva savā uzrunā skolēniem atcerējās brīnišķīgo laiku kopā pavadītajos gados un vēlēja veiksmi turpmākajos izglītības ceļos, tai skaitā Madlienas vidusskolas 10. klasē.

41. Izlaidums – 2015
17.06.2015.

6. jūnijā 12. klašu skolēni kopā ar pedagogiem, vecākiem un draugiem pulcējās skolas zālē, lai teiktu atvadas savai skolai, skolotājiem un klasesbiedriem. Pasākuma vadmotīvs – dārgakmens, kurš katram ir savs un ietekmē katra dzīvi pa savam.

Skolas direktors E. Viņķis uzrunājot jauniešus, uzsvēra neatlaidību un mērķtiecību sava ceļa veidošanā. Īpašs gandarījums, ka pasākumā varējām pasniegt Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pateicības vēstuli Jānim Jansonam, kurā uzsvērts, ka „izglītoti un gudri cilvēki ir lielākais Latvijas lepnums, galvenais valsts attīstības virzītājspēks tautsaimniecības izaugsmē un ekonomiskajā attīstībā. Zināšanas ir liela vērtība katram – tā ir iespēja sasniegt profesionālās virsotnes un veicināt mūsu valsts attīstību, iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti”.

Pateicības vārdus par ieguldīto mīlestību, sirds siltumu saņēma klases audzinātāja Inta Oša, kura kopā ar jauniešiem ir jau no 5. klases.

Ar karoga svētkiem Madlienas vidusskolā noslēdzas mācību gads
02.06.2015.

Mācību gada pēdējā diena Madlienas vidusskolā sākās ar svinīgo pasākumu, kura laikā 12. klases skolēni svinīgi nodeva skolas karogu 11. klases skolēniem – nākamajiem 12-tajiem, kuri svinīgi solīja rūpēties par skolas tradīciju saglabāšanu, skolas un novada popularizēšanu un augsta izglītības līmeņa nodrošināšanu.

Uzrunā skolēniem un pedagogiem skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra katra un visu kopīgo ieguldījumu mācību darbā, mākslinieciskajā pašdarbībā, dalībā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Skolas Atzinības rakstu par augstiem mācību sasniegumiem šogad saņēma J.Kaktiņa, R.Kriškāns (5.kl.), E. Mežajevs, K. Streile, E. Veinbergs, M. Vītoliņa, E. R. Bičevska, R. Jurka, L. Smilškalne, L. M. Dzene, L. Krupskaja, K. Balode, M. Kļaviņa, R. Kriškāns (8.kl.), S. Sproģe, I. Rudzīte, K. Klesmane, E. Korovacka, B. Ločmele, U. Piterniece, S. Rešinska, A. Tirša, E. Sprukts, I. Streile, A. Pīķe un M. Praliča.

Skolēniem bija tas gods fotografēties pie skolas karoga.

Šogad Karoga svētkos tika ieviesta jauna tradīcija – Skolas Padomes Balvas pasniegšana skolēniem ar visaugstāko gada vidējo balli. Balvas laureāta diplomu un naudas prēmiju 100 € apmērā 9. klases skolniecei Beātei Ločmelei (vidējā balle 9,13) pasniedza Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone.

Skolēnu vecāki sadarbībā ar Madlienas pagasta uzņēmējiem pasniedza Uzņēmēju Balvu tiem skolēniem, kuri uzrādījuši visstraujāko sekmju kāpinājumu, salīdzinot ar I semestri, nav neattaisnoti kavējuši mācību stundas un viņu zināšanu līmenis nav bijis nepietiekams. Balvas saņēma 5. klases skolniece Diāna Pimčonoka (100 €), 12. klases skolniece Alise Birkenfelde (80€) un 5. klases skolnieks Oskars Veļigurskis (70 €). Balvas pasniedza Madlienas pagasta uzņēmēju pārstāve Edīte Strazdiņa. Skola pateicas Z/s „Krasti”, SIA „Tilbe”, SIA „Madliena-2”, Jurim Pozņakovam, Armandam Praličam, KS „Mūsmāju dārzeņi”, Z/s „Ķeitēni” un Z/s „Kalna Ogriņi” par sniegto atbalstu Balvas nodrošināšanā, izglītības kvalitātes nozīmīguma izpratnē un jauniešu motivācijas veidošanā gūt augstus panākumus.

Skolas direktors pateicās interešu izglītības kolektīviem – korim, ansamblim, deju kolektīviem, kuri visa mācību gada garumā aktīvi koncertējuši un piedalījušies virknē skolas pasākumu.

Paldies tika teikts katrai skolas sporta komandai, kura pārstāvējusi Madlienas vidusskolu dažādu līmeņu sporta sacensībās. Skolēniem tika dāvāti kliņģeri un konfektes.

Lai saulaina, radoša, droša un darbīga vasara visiem jauniešiem un skolas darbiniekiem!

Uz tikšanos septembrī!

Spāņu jaunietes Madlienas vidusskolā
01.06.2015.

Otrdien, 26. maijā Madlienas vidusskolā viesojās spāņu meitenes Rouza un Marija, kuras kopš septembra un decembra dzīvo Latvijā. No rīta ciemiņi tika viesmīlīgi sagaidīti pie skolas ieejas, meitenēm tika izrādītas skolas telpas, vēlāk viņas tika aicinātas dzert tēju un iesaistīties diskusijās ar Madlienas vidusskolas direktoru E. Vinķi. Pēc stundas 8., 10., un 11. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt lekciju, kuru vadīja šīs meitenes. Jauniešiem bija brīnišķīga izdevība uzzināt daudz ko jaunu par brīvprātīgo darbu un izprast to, cik daudz iespējas un izaicinājumus tas spēj sniegt. Klātesošos iepazīstināja ar spāņu kultūru, festivāliem un pat pacienāja ar spāņu ēdieniem. Skolēniem bija jādegustē trīs dažādi Spāņu tradicionālie ēdieni un dzēriens. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki iepazīstināja meitenes ar Madlienas vidusskolu un nodziedāja spānietēm latviešu tautas dziesmu. Skolas jaunieši mācīja spāņu meitenēm vienu no latviskākajiem rokdarbiem – aušanu. Jaunieši kopīgi veidoja mazus lakatiņus, dzēra tēju un iepazina meitenes tuvāk. Skolēni atzīst, ka šī diena ar spāņu meitenēm ir devusi daudz jauna un padarījusi iespaidīgāku skatu uz brīvprātīgo darbu un Spāniju.

8.klases skolniece Ketija Povha

Pēdējā zvana pasākums
21.05.2015.

15. maijā Madlienas vidusskolā 9. un 12. klašu skolēniem iezvanīta pēdējā mācību stunda…

Šogad tradicionāli uz Pēdējā zvana pasākumu skolas zālē pulcējās 12. un 9. klases skolēni ar savām klases audzinātājām – Intu Ošu un Ivetu Mežajevu. Pasākumā piedalījās jauniešu pedagogi, skolasbiedri un vecāki. Klātesošos priecēja topošo absolventu pateicības vārdi skolai un saviem skolotājiem, kā arī prezentācijas par skolas dzīves spilgtākajiem notikumiem. Skolas direktors Edgars Viņķis jauniešiem vēlēja veiksmi eksāmenos un turpmākajā izglītības ceļā, kā arī pēdējās dienas novērtēt savus klasesbiedrus un viņu draudzīgo atbalstu daudzu gadu garumā. Pasākuma noslēgumā nākamie absolventi skolas teritorijā stādīja rozes, savukārt 12. klašu jaunieši papildināja skolas apstādījumus ar īpašiem koku stādiem.

Sveiciens māmiņām
20.05.2015.

Ar sirsnīgiem mīlestības apliecinājuma vārdiem 8. maijā iesākās māmiņu dienai veltītais koncerts vidusskolas zālē. Jauniešiem bija iespēja izpausties gan dziesmā, gan dejā un teātra mākslā. Koncerta priekšnesumus savdabīgi caurvija A. Brigaderes Sprīdīša motīvs. Paldies, ka esat mums blakus un atbalstāt mūs visā ko darām – bija sadzirdams dziesmu tekstos un saklausāms deju soļos.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)