Satversmes tiesas zīmējumu un domrakstu konkurss

Ir noslēdzies Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi! Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts...

Konkurss “Eiropas Jaunais Pilsonis”

Madlienas vidusskolas 7. klases skolēni piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses projekta konkursā: Eiropas Jaunais Pilsonis. Konkursa mērķis ir:

  • izglītot Latvijas skolu skolēnus par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, sniegtajām iespējām un Eiropas pilsoņu tiesībām;
  • veici...

Zīmējumu un domrakstu konkurss

Satversmes tiesa izsludināja ceturto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi. Madlienas vidusskolas 6. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā par tēmu “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” un 12. klases skolēni domrakstu konkursā par tēmu “Kā Satversme man palīd...

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tas izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību, jo aptuveni puse no valodām ir apdraudētas, un vairums no tām stāv uz ...

Jauniešu klimata forums

30. janvārī notika Jauniešu klimata forums, kurā dalībnieki no visas Latvijas diskutēja par ikdienas paradumu nozīmību klimata pārmaiņu kontekstā, kā arī runāja par to, kas šobrīd notiek apkārt un kas varētu notikt nākotnē. Šajā forumā piedalījās jaunieši no vairākām Award vienībām un, protams, a...

Drošāka interneta diena 2021

2021. gada 9. februārī vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta v...

EUROSCOLA sertifikāti

2020. gada 14. decembrī Madlienas vidusskolas jaunieši Arita Semjonova, Ance un Voldemārs Augšpuļi, Anna un Marija Uļjanes un Marģers Žanis Kalniņš piedalījās EUROSCOLA pasākuma tiešsaistē par tēmu: “Izglītība un jauniešu nodarbinātība: kas mums nepieciešams mūsu nākotnei.” Katrs no jauniešiem sa...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)