Digitālās Meža dienas

3. klases skolēni jau otro gadu iesaistās AS “Latvijas valsts meži ” vides izglītības programmā “Izzini mežu”. Tā kā mācību norise klātienē joprojām ir ierobežota, šogad piedalījāmies Digitālajās Meža dienās, kurās attālinātā un interaktīvā veidā bija iespēja apgūt meža gudrības un uzzināt par droš...

Ar elektrību neriskē!

Vasara ikgadēji ir elektrotraumām bagātākais laiks, tāpēc AS "Sadales tīkls" mācību gada noslēgumā aicina skolotājus atgādināt audzēkņiem elektrodrošības noteikumus, kas jāievēro gan iekštelpās, gan ārpus tām. Sākoties vasaras brīvlaikam, bērni un jaunieši var kļūt izklaidīgāki, neuzmanīgāki, biežāk...

Mācīties darot

Katra lieta, katrs darbs, katra situācija mums tiek dota, lai mācītos kaut ko jaunu. Mācības attālināti mums ir likušas mainīt, apgūt jaunas mācību metodes, pielāgot dažādu ārpusklases pasākumu formas, lai šo laiku padarītu kaut nedaudz saistošāku un interesantāku. 2. klases skolēni ir gan čakli ...

Jauniešu loma politikas veidošanā Latvijā un ES līmenī – tikšanās ar Saeimas deputātiem

Triju nedēļu garumā 7. klases skolēni saņem projektu konkursā “Eiropas Jaunais pilsonis” iegūtās balvas. 21. maijā tā bija klases tikšanās ar Saeimas deputātiem. Pasākumu atklāja Latvijas Pilsoniskās Alianses (LPA) direktore Kristīne Zonberga. Viņa veltīja pateicības vārdus skolēniem par viņu darbu ...

Pasākums “Piedzīvojuma gars”

Nākamā balva 7. klases skolēniem ir āra pasākums “Piedzīvojuma gars.” Piedzīvojuma gars ir izglītības organizācija, kas vērsta uz personības attīstību grupas kontekstā. Šī pasākuma mērķis bija klases kolektīva saliedēšana caur dažādiem izaicinājumiem dabā. Tā bija iespēja ikkatram uzlabot savas spēj...

Iepazīsti Saeimu!

2021. gada 7. maijā Demokrātijas nedēļas ietvaros 7. klases skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties tiešsaistes skolu programmā "Iepazīsti Saeimu". Tā bija viena no balvām konkursā Eiropas jaunais pilsonis. Programmas mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, izglītot ...

Jau atkal vizbulītes zied

Šis mācību semestris Madlienas vidusskolas 8. klases skolēniem ir bijis citāds – nācies pielāgoties situācijai, attīstīt dažādas prasmes un ik dienu disciplinēt sevi. Neraugoties uz iepriekš minēto, šis mācību semestris ir aizvadīts pilnvērtīgi, mācoties un piedaloties dažādās aktivitātēs ārpus mācī...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)