Jaunais mācību gads – kāds tu būsi?

Ir pagājusi silta un saulaina vasara, kas devusi lieliskas iespējas atrasties dabā, peldēties un sauļoties, sportot un aktīvi atpūsties. Ir uzņemts enerģijas lādiņš, kas būs ļoti nepieciešams turpmākajam darba cēlienam. Jā, šobrīd uzsākam mācības klātienē – nedaudz pārliecinātāki, nedaudz vairāk sag...

Futbols un karatē – atnāc un izmēģini!

Madlienas vidusskolā var iesaistīties dažādos interešu izglītības pulciņos, sporta nodarbībās, var mērķtiecīgi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku jebkurš skolēns. Ja kādam patīk sportot un vēl nav izvēlējies, kur labāk iesaistīties, tad var padomāt par savu fizisko spēku attīstību futbola nodarbīb...

Aktuālā informācija par skolēnu kartēm

Ir pagājuši 3 produktīvi gadi kopš izsniegtas pirmās Ogres novadnieka un skolēnu kartes. Karšu funkcijas ir pilnveidojušās, un to apjoms pieaudzis. Kartēm, kuras izsniegtas 2018. gadā, šajā gadā beidzas derīguma termiņš. Aicinām pievērst uzmanību derīguma termiņam uz kartes, lai vajadzības gadījumā ...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)