Konkurss sākumskolā “Mana Latvija”

DZIMTENE (Jānis Peters) Vai tu zini, kas Latvija? Tā ir zeme, mana dzimtene. Vai tu zini, kas ir dzimtene? Tā ir zeme, kur es piedzimu. Vai tu zini, kā es piedzimu? Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai, tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu. Latvijas dzimšanas dienas mēnesī Madlienas vidussko...

Lāčplēša diena

11. novembris Latvijā ir noteikta kā atceres diena – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena jeb Lāčplēša diena. Lāčplēsis ir tēls, kas simbolizē cilvēka drošsirdību, aizstāvot tēvzemi no ienaidnieka. Madlienas vidusskolas 4., 5. un 6. klase katra savā stundā 11. novembrī devās uz Madlienas kapu ...

Ar Latviju sirdī

Mīlēt un cienīt savu valsti bērni ģimenes un skolas mijiedarbībā iemācās jau bērnībā. 2.klases skolēni savu mīlestību pret Tēvzemi apliecina, apgūstot savas tautas un valsts vēsturi, izzinot simbolus, interesējoties par notikumiem valsts dzīvē. Divas nedēļas tika izdzīvotas Latvijas zīmē. Katr...

Rītausmas stunda

Lai veicinātu lasītprasmi un iegūtu jaunas zināšanas, Madlienas vidusskolas 3. klases skolēni iesaistījās Ziemeļvalstu literatūras nedēļā, kas šogad norisinājās no 9. līdz 13. novembrim. No Latvijas piedalījās 264 dalībnieki no bibliotēkām, skolām, tajā skaitā arī mēs. Tas ir projekts, ko Ziemeļv...

Rudens pārgājiens

Ņemot vērā pandēmijas ierobežojumus, septītie nolēma klases aktivitātes pielāgot āra apstākļiem. Kopā būšana mums ir svarīga, patīk arī darboties dabā, tāpēc vienojāmies par klases pārgājienu organizēšanu. Sadalījāmies četrās grupās ar domu, ka sagatavosim četrus pārgājienus – rudenī, ziemā, pavasar...

Mobilā orientēšanās spēle

Attālinātās mācīšanās procesā arvien vairāk skolēniem laiks jāpavada pie ekrāna – dators, planšete, viedtālrunis utt. Tāpēc reizi nedēļā saviem jauniešiem piedāvāju „klātienes ZOOM,” tas nozīmē, ka dodamies dabā, ievērojot visus drošības noteikumus. Laika apstākļi ne vienmēr mūs lutina, taču tagad j...

Mācīties var arī ārā

Lai darbošanās ārpus telpām katram bērnam kļūtu par ikdienu, jau 8 gadus tiek īstenota globālā kustība „Klase brīvā dabā”, iesaistoties 110 pasaules valstu skolām. 2. klasei āra nodarbības nav svešas, aktīvi darbojamies arī projektā „Mammadaba”. Turpinot iesākto, šogad arī mēs pieteicām dalību ku...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)