Informācija 1.- 4. klašu skolēnu vecākiem!

No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1.- 4.klašu skolēniem mācību process uz laiku notiks attālināti. Mācību darba organizācija: 1. Mācību process1.- 4. klasēs ir skolotāju vadīts, veidojot veicamo uzdevumu plānojumu kārtējai nedēļai. 2. Mācību dienas un nedēļas organizācija notie...

Decembris Madlienas vidusskolā

Neparasts un īpatnējs šis gads aizritējis ikviena cilvēka dzīvē, uzņēmumos un iestādēs. Arī Madlienas vidusskolā ārkārtas situācija un ierobežojumi radīja ļoti nopietnas izmaiņas. Klātienē līdz semestra noslēgumam mācījās tikai sākumskolas 1.–4. klase. 5.–12. klasei mācību process notika attālināti....

Veiksme zīmējumu konkursā

2020. gada sākumā uzņēmuma grupa „Repharm” aicināja piedalīties konkursā „Vesels, kustīgs, laimīgs – 2020”. Pirms tam bija jāiepazīstas ar spēli „Veselībnieks”, kurā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu sistēmām, dzīvības procesiem organismā, uzturu un veselīgu d...

Akcijas “Latvijas skolas soma” digitālās norises Madlienas vidusskolā

Tāpat kā pārējās izglītības iestādes, arī mēs meklējām un atradām iespēju, kā šajā sarežģītajā, ierobežojumu pilnajā laikā apgūt 1. semestrim piešķirtā finansējuma neizlietoto daļu. Semestra noslēgumā īstenojām 2 digitālās norises, saglabājot prasību, ka tai jābūt gan saturiski, gan tehniski kvalita...

Svētku sajūtas 2. klasē

Ziemassvētku tuvošanās laiks bērniem ir gada gaidītākais notikums. Tas ir laiks, kad vairāk padomājam par citiem, vēlamies kādu iepriecināt, padarīt vairāk labo darbu. Mūsu Ziemassvētku laiks tika izdzīvots Rūķu ciemā. Lielākais notikums bija rūķu mājas gatavošana, kurā katrs varēja likt lietā sa...

Attālināto mācību laiks

Šogad novembrī daudzi publiski svētku pasākumi tika atcelti, taču pavisam klusi, atzīmējot Latvijas 102. dzimšanas dienu, varējām lepoties un pateikt paldies skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem. Esam gandarīti par daudzu skolēnu apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un godprātīgu tiešo pienākum...

Izglītība un jauniešu nodarbinātība: kas mums nepieciešams mūsu nākotnei

EUROSCOLA tiešsaistē: "Izglītība un jauniešu nodarbinātība: kas mums nepieciešams mūsu nākotnei." 2020. gada 14. decembrī jaunieši no visas Eiropas iejūtas Eiropas Parlamenta deputātu ādā online vidē. Parasti Euroscola norisinās klātienē Strasbūrā, taču šobrīd pandēmijas laikā - tiešsaistē! Euro...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)