Attālinātās mācīšanās atziņu konkurss “MĀCOS PATS!”

7. klases skolēni Letīcija Elizabete Ekkerte un Pēteris Smilškalns piedalījās attālinātās mācīšanās atziņu konkursā “MĀCOS PATS!” Konkursa mērķis ir noskaidrot skolēnu viedokli par attālināto mācīšanos un apzināt šī mācību procesa grūtības un ieguvumus no pašu skolēnu redzējuma. Fragmenti no s...

Projekts: Eiropas Jaunais pilsonis – paveiktais

28. aprīlī 7. klases skolēni veica nākamo sava projekta aktivitāti parka teritorijā. Tā kā strauji tuvojas Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, Eiropas diena un Mātes diena, tad mūsu uzdevums bija uzpost šo stūrīti pa ceļam uz skolu un Ozolu birzi – salikt maisos visas iepriekš sagrāb...

Projekts: Eiropas Jaunais pilsonis

Prieks par 7. klases skolēnu sasniegto augsto novērtējumu projektā “Eiropas Jaunais pilsonis.” Bet kā tad tas viss sākās? Lai padarītu attālināto mācību procesu jēgpilnāku un interesantāku, janvāra mēnesī piedāvāju skolēniem iespēju piedalīties Latvijas Pilsoniskās alianses izsludinātajā proje...

Lielo talku gaidot

21.04.2021. parkā pie estrādes 7. klases skolēni sarīkoja talku. Uz talku skolēni ieradās priecīgi, ar plašu, žilbinošu smaidu sejās un darbu gaidošajiem grābekļiem rokās. Nācām ar lielu vēlmi strādāt. Grābām lapas pie skolas upītes, lasījām un nesām nolūzušos koku zarus, kniebām un zāģējām atvases,...

Projekts “Radi, lieku neradot!”

7. klases skolēni trīs mēnešu garumā piedalās SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” projektā “Radi, lieku neradot!” Akcija aicina ne tikai runāt par videi draudzīgu dzīves veidu, kas paredz samazināt un neradīt atkritumus, bet to realizēt arī ikdienā. Akcija, ar kuru pievērst uzmanību, ied...

Baltijas valstu jauniešu diskusija

2021. gada 14. aprīlī Madlienas vidusskolas EP Vēstnieku skolas dalībniecei, 11. klases skolniecei, Marijai Uļjanei bija iespēja piedalīties Baltijas valstu jauniešu diskusijā par datu aizsardzību. ES Datu aizsardzības regula ietekmē ikdienas aktivitātes, vienlaikus tā ir juridiski sarežģīta un grūt...

Globālo skolu programma

Globālā izglītība, ko vairāk pazina kā vides izglītību, ir attīstījusies jau 90 -tajos gados. Latvijā tā 90-os gados vairāk saistās ar Bērnu Vides skolas aktivitātēm. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai ir izaugusi no vides izglītības par globālo pilsonisko izglītību - izpratni par vispārcilvēciskām v...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)