Attālināto mācību laiks

Šogad novembrī daudzi publiski svētku pasākumi tika atcelti, taču pavisam klusi, atzīmējot Latvijas 102. dzimšanas dienu, varējām lepoties un pateikt paldies skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem. Esam gandarīti par daudzu skolēnu apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un godprātīgu tiešo pienākum...

Izglītība un jauniešu nodarbinātība: kas mums nepieciešams mūsu nākotnei

EUROSCOLA tiešsaistē: "Izglītība un jauniešu nodarbinātība: kas mums nepieciešams mūsu nākotnei." 2020. gada 14. decembrī jaunieši no visas Eiropas iejūtas Eiropas Parlamenta deputātu ādā online vidē. Parasti Euroscola norisinās klātienē Strasbūrā, taču šobrīd pandēmijas laikā - tiešsaistē! Euro...

EP Vēstnieku skolas aktivitātes

EP Vēstnieku skolu programmas gada tēma ir: Parlamentārās demokrātijas skaidrošanas cikls: kas ir parlaments? Parlamentārās demokrātijas cikla mācību programmā jauniešiem ir plānotas tikšanās ar valsts un ES amatpersonām. Tiešsaistes pasākumos piedalās arī Madlienas vidusskolas jaunieši. 4. de...

Grāmata „Aiz upītes balti bērzi, sudrabiņa lapiņām”

Aiz upītes balti bērzi Sudrabiņa lapiņām; Es paklāju villainīti, Man piebira sudrabiņš. LD 30633, Madliena Vai zinājāt, ka šī tautasdziesma pierakstīta Madlienā? Tagad tā rotā arī tikko izdotās grāmatas par bērzu vāku. Prieks par to, ka šī grāmata tapusi iedvesmojoties no mūsu pētnieciskā ...

Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2020” noslēguma pasākums

Jau otro gadu Madlienas vidusskolas 7. klases skolēni piedalījās konkursā „Mūsu mazais pārgājiens.” Šogad konkursa moto bija „Atceries, izzini un pilnveidojies, veicinot Latvijas attīstību un izaugsmi”. Lai piedalītos konkursā, bija jāveic literatūras un citu informācijas avotu izpēte par kultūrv...

Konkurss „100 vēstures mirkļi” noslēdzies

Madlienas vidusskolas skolnieces – konkursa “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” laureātes. Jau trešo reizi Eiropas Parlamenta deputāte prof. Inese Vaidere aicināja Latvijas skolu 10. – 12. klašu skolēnus piedalīties konkursā „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki.” Konkur...

Dzimtene mana!

Lai man laime ir – dot tev un dāvāt, Nevis nelaime – prasīt un ņemt! Lai man laime ir – mīlēt un radīt, Nevis nelaime – postīt un graut! (Māra Zālīte) Neskatoties uz to, ka 7. klases skolēniem rit attālināto mācību process, mēs atradām iespēju būt kopā un svinēt svētkus Latvijai. 11. novem...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)