Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas

Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde šogad uzņēma 15 jaunus dalībniekus no 6.–12. klasei. 16. septembrī pašpārvaldes sēdē notika prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas, uz kurām jaunieši nāca satraukti un ļoti apdomīgi. Ar lielu balsu vairākumu par skolēnu pašpārvaldes prezidenti tika ievēlēta ...

Olimpiskā diena 2020 – “Mēs esam #sportiņā”

Piektdien, 18. septembrī, Ogres stadionā pulcējās Ogres novada izglītības iestāžu audzēkņi nu jau tradicionālajā pasākumā “Olimpiskā diena”, kuras devīze bija “Mēs esam #sportiņā”. Šajā dienā vingroja un sportoja visos Latvijas novados. Tāpat kā citur Latvijā, arī Ogres stadionā rīts sākās ar kop...

Multimediju performance: „Dzīvā glezna”

10. septembrī 7. klases skolēni programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Cēsīm, lai apmeklētu izstādi „Multimediju performanci „SIMBOLISMS” („Dzīvā glezna”), kas ir veltījums simbolismam Latvijas mākslā un kurā jaunās krāsās, skaņās un kustībā uzmirdz vairāk nekā 40 spilgtākās tālaika gle...

Award talka Likteņdārzā

19. septembrī Pasaules talkas dienā Madlienas vidusskolas Award pulciņa dalībnieki kopā ar citām Award Latvija vienībām piedalījās ikgadējā talkā Likteņdārzā. Kopā 90 talcinieki no visas Latvijas sagatavoja kociņus ziemai, mielojās ar gardu zupu un devās ekskursijā pa Likteņdārzu. Paldies aktīvaj...

Tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi

Septembris tradicionāli ir Dzejas dienu mēnesis, arī Madlienas vidusskolā. Šoreiz jauku pārsteigumu sagādāja Madlienas pagasta bibliotēkas atsaucīgās bibliotekāres D. Liepa un A. Kalniņa. 17. septembrī sākumskolā viesojās bērnu dzejniece un rakstniece Evija Gulbe, ar kuras daiļradi skolēni jau ir...

Meža zinības Zilajos kalnos

11. septembrī Ogrē notika pasākums "Meža zinības Zilajos kalnos", kuru šogad apmeklēja 2. klase. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt 17 meža laboratorijas, atraktīvā veidā apgūstot dažādas meža zinības. Laboratorijās bērni uzzināja, kāda koksne tiek izmantota kurināšanai un papīram, mā...

Madlienas pagastā tiek stādīta Holandes liepu aleja

Ik gadu Ogres novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu. Nodibinājums „Ogres novada attīstības fonds „O divi”” iesniedza savas idejas ...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)