Labs darbs, kas padarīts

Akcijā “Labo darbu nedēļa” iesaistījās arī 8. klases skolēni. Mēs iepriecinājām pansionāta iemītniekus un devāmies kopīgā pārgājienā uz Latvijas pagastu ozolu birzi. Dziedājām dziesmas, klausījāmies Daces Iraids stāstījumu par ozolu birzs tapšanu un būtību, kopīgi iestādījām bērzu un iesaistījāmies ...

Iepazīsti Latviju un pagastus

25. septembrī 1.-4. klasei notika mīklu meklēšana un minēšana skolas teritorijā - “Iepazīsti Latviju un pagastus”. Katrai klasei bija kopīgi vai pāros jādodas meklēt 20 mīklas, kas bija izliktas skolas teritorijā. Bērni ar aizrautību meklēja un pareizās atbildes rakstīja atbilžu lapās. Pēc mīklu ...

Rudens – pārgājienu laiks

Septembrī Madlienas vidusskolas skolēni devās pārgājienā. 1. un 3. klases skolēni vēlējās tuvāk iepazīt Madlienu. Pārgājiena laikā mazie ceļotāji noskaidroja, kāpēc pie skolas ir uzkalniņi, kāpēc Madlienas vidusskolas simbolā ir stārķis, kāpēc Madlienā ir ozolu birzs, vadoņa birzs un bērzu birztaliņ...

Labu domāt, labu darīt

Jau divpadsmito gadu Latvijā noris akcija „Labo darbu nedēļa", kuras laikā visi tiek aicināti iesaistīties darīt sabiedrībai un pašiem noderīgus darbus. Akcijā iesaistījās arī 2. klases skolēni. Mēs iepriecinājām savus „tuvākos un mazākos kaimiņus”- 1. klases skolēnus. Pagatavojām sirsniņas ar pā...

Skolotāju diena 2020

Šī gada 2. oktobrī Madlienas vidusskolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Šogad drošības apsvērumu dēļ bija citādāk, bet tikpat sirsnīgi un skaisti. 12. klases un pārējo klašu skolēni sagaidīja skolotājus ārpusē pie skolas, tika veltīti pateicības vārdi par ieguldīto darbu, novēlēta enerģija un pacietī...

Drošības diena 2. klasē

Lai augtu vesels un laimīgs, viens no priekšnoteikumiem ir zināt un ievērot dažādus drošības noteikumus. 7. oktobris 2. klasē nebija parasta mācību diena, bet diena, kurā ar dažādām aktivitātēm tika izzināti drošības noteikumi, analizētas situācijas. Bērni dalījās pieredzē, mācījās atpazīt nedroš...

Septembris – Dzejas dienu mēnesis

Septembrī ik gadu Madlienas vidusskolā atzīmējam Dzejas dienas, šogad tās tika veltītas Krišjānim Baronam – folkloristam, publicistam, rakstniekam un Dainu tēvam. Nozīmīgākais viņa devums ir tautasdziesmu vākšana, kārtošana un rediģēšana. Tās ir apkopotas un izdotas „Latvju dainu” sešos sējumos. Lai...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)