Mācīties var arī ārā

Lai darbošanās ārpus telpām katram bērnam kļūtu par ikdienu, jau 8 gadus tiek īstenota globālā kustība „Klase brīvā dabā”, iesaistoties 110 pasaules valstu skolām. 2. klasei āra nodarbības nav svešas, aktīvi darbojamies arī projektā „Mammadaba”. Turpinot iesākto, šogad arī mēs pieteicām dalību ku...

„Gada skolotājs – 2020”

30. oktobrī skolā viesojās Ogres novada Izglītības pārvaldes un arodbiedrības pārstāvji, lai pasniegtu balvas 2 pedagogiem. Novada pašvaldības konkursa nominācijai „Gada skolotājs – 2020” no Madlienas vidusskolas šogad tika virzīta mūzikas skolotāja Iveta Mežajeva par spēju atklāt, piesaistīt un vei...

Sadarbības stunda

15. oktobrī 4. klase aizvadīja sadarbības stundu- matemātika, sports, klases stunda un datorika. Skolēni šajā dienā un arī iepriekšējās mācību stundās apguva drošu velo braukšanu, mācoties ceļu satiksmes noteikumus un pildot CSDD satiksmes noteikumu testu velosipēdu vadītājiem, matemātikas stundās ...

Karjeras nedēļa Madlienas vidusskolā

Lai aicinātu skolu jauniešus mērķtiecīgi un laikus plānot savu tālāko izglītošanos, nākotnes karjeru un profesiju, Latvijā no 26. līdz 30. oktobrim sākas Karjeras nedēļas pasākumi, kuru vadmotīvs šogad ir „Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”. Profesionālās karjeras izvēle ir sarežģīts jautājums mūsdi...

Profesiju diena 3. klasē

Karjeras nedēļas ietvaros 3. klases izglītojamie iepazinās ar dažādām profesijām. Zīmēja un gatavoja stāstījumu par savu vecāku profesijām, vēlāk to prezentēja klasesbiedriem. Veica dažādus uzdevumus grupās, piemēram, pēc dotajiem attēliem mēģināja atpazīt un nosaukt profesiju. Ar interesi veidoja p...

Ar burvju trikiem par “lielās dzīves” gudrībām

No 12. līdz 16. oktobrim visā Latvijā ritēja karjeras nedēļa. Arī Madlienas vidusskolas Award vienības jaunieši šajā nedēļā tikās ar iedvesmojošu jaunieti, iluzionistu Danti Pecolli un Taurupes Award vienības dalībniekiem. Kopīgi guva pieredzi, iedvesmu un atziņas, lai veiksmīgi turpinātu un realizē...

Kopā jautrāk

Jau otro gadu pēc kārtas mēs, 10. klase, ar sporta skolotāju Ritu Pučekaiti rīkojām sadraudzības sporta spēles sākumskolai. Šoreiz – 12. oktobrī – tās bija īpašas, jo klases nedrīkstēja būt jauktas kā citus gadus un nedalījām tās komandās, kurās ir pārstāvji no visām četrām klasēm. Lai būtu līdzvērt...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)