Militāri patriotiskais pārgājiens

4. septembrī notika tradicionālais militāri patriotiskais pasākums Mazās Juglas kaujas 103. gadadienas atcerei, kurš sākās ar kopīgu pārgājienu vairāk nekā 3 kilometru garumā un turpinājās ar svinīgu pasākumu un dažādām interesantām aktivitātēm pie Dubkalnu ūdenskrātuves. Šajā gadā pasākumā mūsu sko...

Ogres novada izglītības iestāžu pedagogu sporta spēles

Lai gūtu enerģijas lādiņu jaunajam mācību gadam, augusta izskaņā Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada izglītības iestāžu pedagogi pulcējās Mazozolos, kur norisinājās 26. sporta spēles „Kad nekas nav tā, kā bija”. Pasākumā piedalījās arī Madlienas vidusskolas komanda 11 cilvēku sastāvā. Sp...

Madlienā noslēgušies „Madlienas veselības apļi 2020”

Arī šogad no 19. maija līdz 28. augustam katru piektdienu plkst. 19.00 ikviens interesents varēja pievienoties 30 minūšu izturības skrējienam. Šajā, 11. sezonā, vismaz vienu posmu izskrēja 42 dalībnieki, kopā noskrienot 1848 apļus, kas ir 739,2 km. 28. augustā ar 11. kārtu un uzvarētāju apbalvoša...

Madlienas pagastā ir atklāts bērnu aktīvās atpūtas laukums

2019. gada sākumā, atsaucoties uz Lielrīgas reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes un publisko un privāto partnerību biedrības „Zied zeme” izsludināto projektu iesniegumu konkursu par ES finansējuma piesaistīšanu rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, nodibināju...

Nometnes Madlienas vidusskolā

Augusta mēnesī Madlienas vidusskolā tika realizēti divi Ogres novada pašvaldības finansiāli atbalstīti projekti – bērnu un jauniešu nometnes. No 10. līdz 15. augustam Madlienas vidusskolas Krapes filiālē darba nedēļas garumā atkal bija rosība un bērnu čalas, jo jau ceturto reizi norisinājās diennakt...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)