Labāko godināšanas pasākums Madlienas vidusskolā
25.05.2017.

18. maijā Madlienas vidusskolas aktu zālē uz godināšanas pasākumu tika aicināti Ogres novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureāti. Skolas direktors Edgars Viņķis pateicās skolēniem un viņu pedagogiem par ieguldīto papildus darbu, gatavojoties dažāda līmeņa sacensībām. Direktors uzsvēra papildus zināšanu un iegūtās pieredzes nozīmi skolēnu turpmākajās gaitās, sportisko aktivitāšu lomu ikdienas dzīvē.

Olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāji un skolotāji saņēma skolas Pateicības rakstus un piemiņas balvas.

Iespēja iepazīties ar elektromobiļiem – videi draudzīgu transporta līdzekli
24.05.2017.

24.maijā Madlienas vidusskolas teritorijā skolēniem un skolas darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar videi draudzīgiem transporta līdzekļiem – elektromobiļiem. Skolēni ar lielu interesi apskatīja videi draudzīgos automobiļus, uzdeva daudzus praktiskas dabas jautājumus – gan par uzlādes iespējām, gan ar vienu uzlādi nobraucamo kilometru skaitu, gan dažādām privilēģijām auto izmantotājiem. Vecāko klašu skolēniem auto apskate sasaucās ar fizikas stundā apgūstamo teoriju, kuras pielietojumu varēja apskatīt un iepazīt praksē.

Par iespēju iepazīties ar elektromobiļiem sakām paldies Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrībai, personīgi Arnim Bergam un Ceļu satiksmes drošības direkcijai.

Pieņemšanā pie pagasta pārvaldes vadītāja
24.05.2017.

23.maijā Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš aicināja uz svinīgu pieņemšanu mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus un daudzkārtējus sporta sacensību un spēļu laureātus, viņu vecākus un skolotājus. Uzaicināto vidū vairākkārtējs novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējs Henrijs Augšpuls (10.kl.), mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji Raimonds Batura (10.kl.), Undīne Piterniece (12.kl.), Linda Smilškalne (8.a kl.), Patrīcija Laurinoviča (8.a kl.), Jogita Lazdiņa (9.a kl.), Ērika Bogdanova (9.a kl.), Laura Krupskaja (9.a kl.), Rihards Zeimulis-Priževoits (9.b kl.), Lorita Rutka (9.b kl.). Raimonds Batura ir valsts ģeogrāfijas olimpiādes dalībnieks, bet Undīne Piterniece valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes dalībniece. Kopā ar jauniešiem pieņemšanā piedalījās viņu skolotāji – Vanda Kalniņa, Daiga Rosicka, Inta Oša, Zinta Saulīte, Mārīte Karņicka, Inta Putniņa-Cīrule, Elita Atslēdziņa, Andis Bičevskis un Maija Auziņa.

Gandarījums par daudzkārtējiem sporta spēļu un sacensību augstus panākumus guvušajiem jauniešiem visa mācību gada garumā. Pagasta pārvaldes vadītāja pateicība Emīlam Smilškalnam (9.a kl.), Laurim Streilim (11.kl.), Eduardam Praličam (10.kl.), Luīzei Madarai Dzenei (9.a kl.), Sandrai Kārkliņai (9.a kl.), Ērikai Bogdanovai (9.a kl.), Elvim Veinbergam (7.a kl.), Reinim Jurkam (8.a kl.), Montai Antonovičai (8.a kl.), Ramonai Smilškalnei (8.a kl.) un Kristai Streilei (7.a kl.). Kopā ar sporta spēļu laureātiem priecājās viņu skolotāji Jevgēnijs Liepa un Rita Pučekaite.

Kopā ar pateicības rakstiem jaunieši saņēma pagasta pārvaldes sarūpētās naudas balvas, savukārt skolotājiem tika pasniegtas pateicības par godprātīgu pedagoģisko darbu, sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm un sporta spēlēm.

Lai mācību gadā iegūtās un mācību priekšmetu olimpiādēs apliecinātās zināšanas ir stimuls turpmākai izaugsmei.

Pēdējais Skolas Zvans izskan 9.un 12.klašu skolēniem 12.maijā
19.05.2017.

Šajā dienā 9. un 12. klašu skolēni jūtas nedaudz savādāk, nekā ierasti. Viņu skolas dzīvē skanēs zvans, kurs viņus aicinās apmeklēt pēdējo mācību stundu, pēdējo reizi sēsties savā solā un kopā ar saviem klasesbiedriem kavēties emocionālās pārdomās. Kopīgi iestādītās rozes skolas priekšā, sirsnīgs paldies saviem skolotājiem, vecākiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem radīja gandarījuma un prieka sajūtu par skolā pavadīto laiku. Klašu audzinātājas Ilze Smilškalne un Alda Karaseva var būt lepnas par savu audzināmo klašu skolēniem.

Skolas direktors E.Viņķis savā uzrunā uzsvēra Zvana simbolisko nozīmi mūsu dzīvē un vēlēja veiksmi eksāmenos. Topošos absolventus uzmundrināja vienpadsmitie un astotie, un pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” audzēkņi – nākamie pirmklasnieki.

Savukārt dāvanas skolai priecēs mūs, veidojot mājīgāku apkārtējo vidi un vairos bibliotēkas krājumus.

Skolu sadraudzības salidojums šogad Madlienas vidusskolā
15.05.2017.

13.maijā Madlienas vidusskola aicināja ciemos savus draugus no Aizputes vidusskolas, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas. Šogad skolu kolektīvi tikās jau 19 reizi, kopā pavisam 75 jaunieši ar saviem pedagogiem. Viesus sagaidījām Ogrē, lai kopīgi viesotos Ogres Vēstures un mākslas muzejā, dotos pastaigā pa tikko atjaunotajām Ogres upes vēsturiskajām laipām, šķērsotu upi pa Līko tiltu un priecātos par jaunuzbūvēto promenādi. Viesiem rādījām Ogres Valsts tehnikumu kā mūsdienīgu un modernu profesionālās izglītības iestādi, par kuras piedāvātajām iespējām daudzi bija pozitīvi pārsteigti. Modernu ražošanu elektrotehnikas jomā vērojām uzņēmumā HansaMatrix, kur jauniešiem bija iespēja pārliecināties par eksakto zinātņu lomu nākotnē un mūsu valsts iespēju radīt pievienoto vērtību. Pirms došanās uz Madlienu apskatījām padomju laika automobiļu, mopēdu un motociklu privāto kolekciju, kur apbrīnas vērts ir cilvēka azarts, entuziasms un spēja to restaurēt un uzturēt kārtībā. Madlienā jaunieši rādīja un stāstīja visiem par Luterāņu baznīcu un kopīgi izstaigājām Pagastu Ozolu birzi, par kuras eksistenci daudzi nebija dzirdējuši.

Madlienas vidusskolā jaunieši prezentēja savas skolas, uzstājās ar priekšnesumiem, piedalījās erudīcijas spēlē un atpūtās mūzikas ritmos. Savukārt pedagogiem bija lieliska iespēja atkalredzēties, pārrunāt dažādas darba un ikdienas aktualitātes.

Paldies Madlienas vidusskolas skolotājiem un skolēniem par mūsu viesiem dāvāto prieku, enerģiju un iespēju jauki un lietderīgi pavadīt laiku.

Uz tikšanos nākamgad Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, 20. sadraudzības skolu salidojumā!

Ģimenes sirds un dvēsele ir māte
13.05.2017.

Ceturtdien, 11. maijā Madlienas vidusskolā ar sirsnīgu koncertu atzīmējām tuvojošos Mātes dienu. Tajā piedalījās sākumskolas koris (diriģente Ilze Sprance), deju kolektīvs ‘’Lienīte” 1.-3., 4.-5. un 6-7. klašu grupas (vadītāja Vineta Tumane), zēnu instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieki (vadītājs Andis Bičevskis), zēnu ansamblis kopā ar Eviju Korovacku (vadītāja Mārīte Kovoļevska). Svētku koncertu vadīja un tēlaini caurvija 11. klases skolēni Anna Stauža un Mārtiņš Strazdiņš, ar latviešu tautasdziesmām par māmiņu to bagātināja 5. klases skolēni – Undīne Dzene, Alise Pētersone, Silva Kļaviņa, Markuss Gulbis un Reinis Sedojs. Šis koncerts bija kā pateicība visām māmiņām un vecmāmiņām par auklējumu, par negulētajām naktīm, par visām ne ar ko neapmaksājamām rūpēm, par nenogurstošo gādību!

Apbalvo zinošākos un sportiskākos skolēnus
13.05.2017.

11.maijā Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajā pasākumā olimpiāžu un sporta sacensību uzvarētājiem tika sveikti arī Valsts un reģionālo olimpiāžu dalībnieki no Madlienas vidusskolas: Undīne Piterniece (12.kl.), Raimonds Batura (10.kl.) un Reinis Jurka (8.kl.).

Ogres novada pašvaldības balvas saņēma arī Latvijas Republikas 70.skolēnu spartakiādes uzvarētāji – labākie vieglatlēti:

Elvis Veinbergs (7.kl.), Monta Antonoviča (8.kl.), Ramona Smilškalne (8.kl.), Alta Siliņa (8.kl.), Emīls Smilškalns (9.kl.), Sandra Kārkliņa (9.kl.), Luīze Madara Dzene (9.kl.), Ērika Bogdanova (9.kl.), Māra Kļaviņa (10.kl.), Rainers Kriškāns (10.kl.), Eduards Praličs (10.kl.) un skolas pagājušā gada absolventi Ralfs Bite un Andris Šteinbergs.

Pateicības raksti tika pasniegti šo zinošāko un sportiskāko skolēnu pedagogiem – Zintai Saulītei, Intai Ošai, Aldai Karasevai, Ritai Pučekaitei un Jevgēnijam Liepam.

Madlienas vidusskolas veikums Lielajā talkā
02.05.2017.

Pavasaris ir sakopšanas mēnesis, kad vēlamies, lai vide, kurā dzīvojam, ir tīra un kārtīga. Atbalstot Latvijas Lielo talku, Madlienas vidusskolas skolēni talkoja 18., 19., 20. un 21. aprīlī.

1.a un 3.a klases bērni izvēlējās sakopt Madlienas baznīcu, jo viņi gribot redzēt visu Latviju tīru un kārtīgu. Īpašais paldies Samantas Šmates māmiņai, kura strādāja kopā ar sākumskolēniem un bija viņiem labs paraugs. Nākamajā dienā skolotājas Rasmas Vērpējas vadībā bērni devās ekskursijā uz baznīcu, lai iepazītos ar tās vēsturi un apskatītu Madlienu no baznīcas torņa.

2.a klases skolēni attīrīja ceļmalas no atkritumiem posmā „Skola – kultūras nams – lielais ceļš – grants ceļš uz skolu”, savācot daudz plastmasas un stikla atkritumu. Bērni paši ierosināja tos sašķirot, lai ceļš uz pārstrādi būtu īsāks. 3.c klase devās sakopt netālo ceļu grāvmalas aiz skolas. Atrastos atkritumus bērni lika maisos. Tika noorganizētas pat mazas sacensības, kurš veiklāks un ātrāks. 4.a klase strādāja pie skolas, grābjot lapas pie uzkalniņa – no akmens uz lapenes pusi, kā arī lasot lielos zarus.

5.a klase palīdzēja sakopt Brāļu kapu teritoriju. Skolēnu uzdevums bija atbrīvot centrālo laukumu no pērnajām lapām. Sakopšana mazajiem talciniekiem bija grūts un apjomīgs darbs. Lielu palīdzību lapu, akmeņu un velēnu aiznešanā sniedza skolas sētnieks Normunds Niedrītis.

6.a klase talkoja netālu no skolas. Sakopa teritoriju pie baseina pludmales. Skolēni strādāja centīgi un apzinīgi, grāba lapas, savāca  zarus, savāca  arī vecos ābolus zem mežābeles. Cits citu uzmundrināja, izpalīdzēja, mainījās ar darbiem, ja nogura. Pat Emīls, kuram roka ieģipsēta, strādāja ar visiem, savācot atkritumus abpus upītei no Lauberes ceļa līdz skolas ceļam.

7.a, 8.a un 12. klase sakopa teritoriju pie skolas aiz kalniņa un parku, kurš gadiem ilgi iepriecina gan skolēnus, gan visus Madlienas iedzīvotājus. Tika grābtas pērnās lapas un lasīti zari.

9.a klase jau trešo gadu devās uz Vērenes kapiem, lai tos sakoptu. Turpinot meža dienās apgūto, skolēni veica arī atzarošanus darbus blakus esošajā dendraloģiskajā parkā, lai koki izskatītos skaisti un vieglāk varētu izpļaut zāli.

10.klase sakopa ceļmalas gar mazdārziņu grāvjiem, lasot neaudzinātu un bezatbildīgu cilvēku izmetos atkritumus, sākot no parastām plastmasas pudelēm līdz pat metāla kannai. Skolēni bija pārsteigti, cik apkārtējie spēj būt nevīžīgi, taču paveiktais sniedza gandarījumu. 11. klase sakārtoja teritoriju ap estrādi, grābjot lapas un lasot zarus.

Paldies skolēniem un audzinātājiem par ieguldīto darbu gan skolas, gan arī Madlienas sakopšanā! Ja katrs paveiks kaut nedaudz un aizdomāsies, vai ir labi zemē nomest papīrus vai plastmasas pudeles, un tomēr to nedarīs, tad mūsu valsts kļūs skaistāka un jaukāka.

Skolotāja Zinta Saulīte

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās