„Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet 2021”
19.08.2021.

Jūlija sākumā Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludināja pieteikšanos uz finanšu līdzekļu piešķiršanu nometņu organizēšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm Valsts programmas „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”. Šo iespēju izmantoja arī Madlienas vidusskola un iesniedza divus pieteikumus vasaras nometņu organizēšanai. Abi pieteikumi tika apstiprināti un no 2. līdz 6. augustam Madlienas vidusskolas apkaimē norisinājās dienas nometne „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet”. Tās ietvaros 30 Madlienas vidusskolas skolēni no deju kolektīva „Lienīte” vecuma posmā no 8 līdz 10 gadiem atsvaidzināja jau esošās, kā arī ieguva jaunas zināšanas par Dziesmu un deju svētku vēsturi, tradīcijām un to norisi.

Rītus nometnes dalībnieki uzsāka ar kopīgu rīta rosmi, tad devās brokastīs, bet, kad vēderi bija pilni, pienāca laiks visdažādākajām aktivitātēm. Kopīgi tika iepazītas latvju rakstu zīmes, veidots nometnes karogs, apzīmēti auduma maisiņi. Nometnes dalībnieki iemācījās jaunas, kā arī atcerējās mazliet piemirstās tautas dziesmas, bērni dziedāja tik skaļi, ka skanēja visa Madlienas estrāde. Bet kas gan tie par Dziesmu un deju svētkiem bez dejošanas? „Cūkas driķos”, „Troika”, „Pankūku dancis” – šīs dejas nometnes dalībnieki iemācījās tik labi, ka noteikti spēs nodejot arī nakts vidū. Nometnes nodarbību ietvaros mācījāmies un nostiprinājām praktiskās iemaņas tērpu sagatavošanai pirms tā lietošanas. Katrs pats gludināja savu tautastērpa blūzi, kāds to darīja pirmo reizi, kāds atsvaidzināja nedaudz piemirstās prasmes. Ar skolotāju palīdzību meitas iemācījās pīt ziedu vainagus, zēni – paši sev uzsiet lakatiņus un kaklasaites. Vērojām un piedalījāmies pastalu gatavošanas meistarklasē, pēc kuras katrs kolektīva dalībnieks ieguva jaunu pastalu pāri. Pedagogi ar prieku noskatījās uz to, cik ļoti bērniem šī neparastā nodarbe interesēja. Protams, ka neiztikām arī bez vienas no nozīmīgākajām Dziesmu un deju svētku tradīciju sava veida interpretācijas – svinīgā svētku gājiena. Vilkām mugurā tautastērpus, sējām pastalas, rotājām galvas ar pašu pītajiem ziedu vainagiem un kopā ar dziesmu, nebaidoties no lietavām, devāmies savā svētku gājienā pa Madlienu. Paldies visiem, kuri iznāca no savām darba vietām un mājām, lai pasveicinātu un iepriecinātu kā mazos, tā arī lielos gājiena dalībniekus.

Nometnes pēdējā dienā organizējām braucienu uz Krapi, kur savā lauku sētā mūs sagaidīja vienmēr atraktīvā skolotāja Vineta. Un kā mēdz teikt: „Lauku sētā darba daudz!” Nometnes dalībnieki pēc nelielas ekskursijas iesaistījās dažādos praktiskos lauku darbos, lai kopīgi sarūpētu nepieciešamos dārzeņus un vārītu pusdienu zupu. Tas bija aizraujošs un ļoti darbīgs piedzīvojums! Aktīvi darbojoties, laiks skrēja nemanot, un, sagaidot vecākus, cienājot ar pašu gatavotu zupu, klāt aktīvās nedēļas noslēgums. Madlienas vidusskolas un iesaistīto pedagogu vārdā katrs dalībnieks saņēma pateicību un kolektīva kopbildi piemiņai no aizvadītās kopīgās nometnes.

Lai nometnes darbs ritētu veiksmīgi, tās organizēšanā un aktivitāšu vadīšanā piedalījās Madlienas vidusskolas pedagogi – Rita Pučekaite, Iveta Mežajeva, Vineta Tumane un Anna Stauža.

To, cik ļoti bērni bija noilgojušies pēc savstarpējās komunikācijas, kopīgas darbošanās un jaunu zināšanu uzņemšanas klātienē, varēja redzēt jau pirmajā dienā. Šķita, ka bērnu acis mirdzēja mazliet spožāk, smiekli skanēja nedaudz skaļāk un iepriekš tik pašsaprotamā kopā būšanas sajūta bija daudz īpašāka. Kā teica kāda Madlienas pagasta iedzīvotāja: „Kad atkal aiz loga izdzirdēju bērnu smieklus un čalas, sapratu, ka viss ir kārtībā!”

Mazo nometnes dalībnieku, pedagogu un vecāku vārdā gribu pateikties Ogres novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, sniedzot iespēju organizēt nometni. Paldies pedagogiem, kuri, ne mirkli nedomājot, piekrita darboties nometnes vadīšanā. Paldies Ilonai un Sergejam Nutovceviem par iespēju ielūkoties pastalu darināšanas norisē. Paldies kafejnīcai „Bitīte” par gardo ēdināšanu un silto uzņemšanu. Paldies Madlienas kultūras namam par atbalstu lietainā laikā. Paldies skolotājai Vinetai Tumanei par nometnes dalībnieku uzņemšanu savā lauku sētā noslēguma pasākumā. Paldies Gunai Brīvulei par skaisto kopbildi, kura priecē katru dalībnieku un viņu ģimenes. Paldies bērniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu, uzticēšanos un siltajiem pateicības vārdiem.

Nometnes vadītāja Rita Pučekaite un
skolotāja Anna Stauža

Noslēdzies projekts „Volejbols vieno”
16.08.2021.

Jau otro gadu ar Ogres novada pašvaldības atbalstu projekta RADI ietvaros Madlienas volejbola entuziasti, sadarbībā ar biedrību “Otrās mājas”, realizē jauniešu sporta projektu „Volejbols vieno 2021”. Neskatoties uz aizvadītā gada sarežģīto treniņu pieejamību, Ogres novada jaunie volejbolisti aktīvi darbojās āra treniņa nodarbībās. Šis bija pirmais gads, kad volejbolu smiltīs netraucēja ne ziemas sals, ne kupenas, kas pārklāja smilšu laukumus. Aktīvam darbam ziemas un pavasara sezonā sekoja āra treniņa nodarbības ar sacensību metodiku starp Ogres novada aktīvajiem volejbolistiem. Projekta ietvaros norisinājās trīs sabraukumi – Ogresgalā, Ķegumā un noslēgums Madlienā.

1. augustā Madlienas vidusskolas pludmales volejbola laukumos noslēdzās projekta „Volejbols vieno 2021” pēdējais, trešais, posms un vienlaicīgi tika noskaidroti kopvērtējuma uzvarētāji. Kopumā projektā piedalījās 26 (14 meiteņu un 12 zēnu grupā) skolu jauniešu pludmales volejbola pāri, kas par uzvarām cīnījās divās vecuma grupās.

1. posmā Ogresgalā meitenēm 1.v. Laimai Mangulei un Adrijai Kalovalovai, 2.v. Martai Ramonai Graudiņai un Danielai Lambertei, 3.v. Gitai Vītolai un Laimai Postnovai.
1. posmā Ogresgalā zēniem 1.v. Dāvim Eglītim un Renāram Hugo Bļasam, 2.v. Arnoldam Polim un Mikum Vabelam, 3.v. Andrim Žvaginam un Ralfam Spārniņam.
2. posmā Ķegumā meitenēm 1.v. Gitai Vītolai un Elizabetei Ratkevičai, 2.v. Laimai Mangulei un Adrijai Kalovalovai, 3.v. Martai Ramonai Graudiņai un Danielai Lambertei.
2. posmā Ogresgalā zēniem 1.v. Dāvim Eglītim un Renāram Hugo Bļasam, 2.v. Arnoldam Polim un Mikum Vabelam, 3.v. Reinim Kurtišam un Robertam Pahmurkinam.
3. posmā Madlienā meitenēm 1.v. Gitai Vītolai un Elizabetei Ratkevičai, 2.v. Ramonai Graudiņai un Danielai Lambertei, 3.v. Kristīnei Formaņickai un Jekaterinai Stepanovai.
3. posmā Madlienā zēniem 1.v. Kristiānam Vjateram un Eduardam Dūdenam, 2.v. Dāvim Eglītim un Renāram Hugo Bļasam, 3.v. Reinim Kurtišam un Robertam Pahmurkinam.

Kopvērtējumā tika ņemti vērā divu labāko posmu rezultāti. Pirms pēdējā posma titulu jau bija nodrošinājuši zēnu grupā Dāvis Eglītis un Renārs Hugo Bļass, uzvarot pirmos divus posmus, pārējās vietas visās grupās izšķīrās pēdējā posmā, un līdz pat pēdējām spēlēm saglabājās intriga par kopvērtējumu.

Uzvarētāju medaļas kopvērtējumā un galveno balvu 1.v. – jaunu pludmales volejbola bumbu – izcīnīja:
meiteņu grupā 1.v. Gitai Vītolai un Elizabetei Ratkevičai (Ķegums), 2.v. Laimai Mangulei un Adrijai Kalovalovai (Ogre), 3.v. Martai Ramonai Graudiņai un Danielai Lambertei (Madliena);
zēnu grupā 1.v. Dāvim Eglītim un Renāram Hugo Bļasam (Lielvārde), 2.v. Mikum Vabelam un Arnoldam Polim (Ogresgals), 3.v. Reinim Kurtišam un Robertam Pahmurkinam (Madliena).

Pasākuma noslēgumā turnīra organizatori (Rita un Miervaldis) visus dalībniekus un līdzjutējus cienāja ar gardajām „Klidziņas picām”. Paldies Ogres novada pašvaldībai par iespēju organizēt šādus pasākumus (projekts RADI); volejbola entuziastiem un treneriem – Miervaldim Līcītim, Artūram Mangulim, Uldim Vītolam; Madlienas vidusskolai; Madlienas, Ķeguma un Ogresgala pagastu pārvaldēm; Edgaram Mežajevam par pasākuma apskaņošanu. Lielākais paldies dalībniekiem par aktivitāti un cīņas sparu.

Projekta autore un koordinatore Rita Pučekaite

„Radoši, aktīvi kopā 2021”
28.07.2021.

No 13. līdz 17. jūlijam Madlienas vidusskolā nedēļas garumā atkal bija rosība un bērnu čalas, jo tika īstenots Ogres novada pašvaldības finansiāli atbalstīts projekts – radošo aktivitāšu un atpūtas nometne „Radoši, aktīvi kopā – 2021” 1.– 4. kl. bērniem. Nometnē piedalījās 20 Ogres novada bērni no Madlienas, Krapes, Ķeipenes, Taurupes, Ogres. Šogad pirmo reizi šīs vecuma grupas bērniem nometne tika organizēta kā dienas nometne, bet tas nemazināja dalībnieku interesi un atsaucību.

Nometnes gaitā notika deju, mūzikas, floristikas, lego nodarbības un aktivitātes radošajās darbnīcās – kreklu balināšana, foto rāmju stikla apgleznošana, darbs ar cementa masu. Brīvo laiku starp nodarbībām bērni aizpildīja ar sporta aktivitātēm, galda spēlēm un popielas priekšnesumu gatavošanu. Veiksmīgu nometnes darbību nodrošināja Madlienas vidusskolas interešu izglītības pedagogi – Iveta Mežajeva, Ilze Smilškalne, Andris Miķelsons, Mārīte Šteinberga, Rita Pučekaite un pieaicinātā deju skolotāja Vineta Tumane.

Neskatoties uz ļoti silto un brīžiem svelmaino laiku, liels bija atkal tikšanās un kopā darbošanās prieks. Bērni ļoti aktīvi un radoši darbojās visas piedāvātajās aktivitātēs un nodarbību starplaikos atveldzējās skolas baseinā. Plānotajās nodarbībās veidojām un izgatavojām dažādus darbiņus, ar kuriem iepriecināt savas ģimenes, kā arī gatavojām priekšnesumus noslēguma pasākumam. Nometnes gaitā pilnveidojām pašapkalpošanās un sadarbības prasmes, veicinājām aktīvu, radošu un veselīgu dzīvesveidu.

Kopīgi darbojoties, piecas dienas aizlidoja vēja spārniem, un bērni bija gandarīti par paveikto un iespēju darboties kopā ar vienaudžiem. Nometnes noslēgumā veidojām izstādi no izgatavotajiem darbiem un nelielu koncertu no nodarbībās organizētajiem priekšnesumiem un individuālajiem popielas priekšnesumiem.

Bērnu, pedagogu un vecāku vārdā gribu teikt paldies Ogres novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu un iespēju organizēt vasaras nometnes. Paldies manai pedagogu komandai par radošumu un neizsīkstošo aktivitāti visas nometnes garumā. Paldies Edgaram Mežajevam par noslēguma pasākuma apskaņošanu un tehnisko palīdzību priekšnesumos. Paldies Stikutu ģimenei par dāvinājumu skolas sportistiem un dāvaniņām nometnes dalībniekiem. Paldies skolas virtuves kolektīvam par garšīgo ēdināšanu. Paldies Valdim Kušniram par saimniecisko atbalstu un Madlienas vidusskolas tehniskajiem darbiniekiem par sakopto vidi. Paldies vecākiem par atbalstu un labajiem vārdiem.

Foto galerija failiem.lv/u/872fy4nwe

Nometnes organizatore Rita Pučekaite

Ardievas Madlienas vidusskolai
07.07.2021.

Vasara pašā briedumā, smaržo bērzu meijas! Trešā jūlijā Madlienas vidusskolu absolvēja 47. izlaiduma klase – Elīza Rasma Bičevska, Emīls Oto Birģelis, Kristīne Jankava, Marģers Žanis Kalniņš, Atis Liepiņš, Alta Siliņa, Linda Smilškalne, Ramona Smilškalne, Ralfs Žurēvičs. Deviņi jaunieši kopā ar ģimenēm un skolotājiem Madlienas estrādē sacīja ardievas savai skolai un bija gatavi doties nākamajā dzīves posmā. Aizvadītais mācību gads 12. kases skolēnu dzīvē ir bijis ļoti savāds – ierobežojumi, attālinātais mācību process, nenotikuši tradicionālie skolas pasākumi, eksāmenu laiks… Tāpēc šogad atšķirībā no citiem gadiem izlaidumā jaunieši saņēma arī skolas piederības simbolu – žetongredzenu. Kopā ar vidusskolas atestātu pieci absolventi saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi „Uzņēmējdarbības pamati”. Īpaši priecājamies un pateicamies Lindai Smilškalnei par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un Madlienas vidusskolas popularizēšanu novada un valsts mērogā. Linda tika izvirzīta Finanšu ministrijas, Izglītības ministrijas balvai un saņēma Simtgades stipendiju. Absolventus un klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Nikolajs Puzikovs. Būt neatlaidīgiem un allaž tiekties kalnup novēlēja direktors Edgars Viņķis, nebaidīties no izaicinājumiem un sevi nemitīgi pilnveidot aicināja bijušais Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš.

Arī absolventi, sakot ardievas skolai, vispirms daudz labu vārdu veltīja saviem vistuvākajiem – vecākiem un vecvecākiem: „Ir pienākusi diena, kad mēs absolvējam Madlienas vidusskolu. Ceļš ir bijis garš un dažbrīd smags, bet blakus vienmēr bijuši cilvēki, kas dod padomu, uzmundrina un iedrošina doties uz priekšu. Paldies jums, vecāki, ka devāt mums tik daudz. Ģimene ir balsts, tā ir kā spēcīga ozola saknes, kas neļauj vējos un lietos locīties. Paldies vecmāmiņai un vectētiņam par sirds siltumu. Jūs kā saule sildāt pat vistumšākajos negaisos. Paldies ikvienam, kas palīdzēja nonākt šeit līdz dienai, kad noslēdzas gadu ilgais piedzīvojums, taču pavisam drīz sāksies jauns dzīves posms, kas atkal liks augt un attīstīties, un kļūt vēl spēcīgākiem. Paldies jums, mūsu mīļie un tuvie ļaudis!”

Madlienas vidusskola šiem jaunietim paliks atmiņā ar ko īpašu, skaistu un neatkārtojamu, tādēļ katram savs paldies skolai, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem:
„Pēc divpadsmit Madlienas vidusskolā aizvadītiem gadiem zinu to, ka tās ir manas mājas. Te es uzaugu, kļuvu par teicamnieci, sastapu savus labākos draugus. Es iemācījos gan reizināt, gan saprast ģeopolitiskos procesus. Taču galvenais, ko es esmu guvusi, ir atmiņas par lielu, mājīgu vietu kalnā. Tā ir mana Madlienas vidusskola. Es vēlos pateikties skolotājiem, kas mācīja, rāja un mierināja. Vēlos pateikties klasesbiedriem par mirkļiem, atbalstu un draudzību. Pateikties apkopējām, sētniekiem un pavārītēm par spodrību, tīrību un mājību. Madlienas vidusskola man ir sniegusi iespējas attīstīties, iesaistīties projektos un sasniegt savus mērķus. Skolas gaidi aizritēja nemanot, gan neatlaidīgi mācoties, gan piedaloties skolēnu organizētajos pasākumos. Mēs, skolēni, radījām paši sev mājas. Es augsti vērtēju Madlienas vidusskolas devumu. Un itin nemaz negribas ticēt, ka nāksies atstāt skolu un doties tālākajā dzīves ceļā.” (Linda Smilškalne)

„Madlienas vidusskolai vienmēr būs īpaša vieta manā sirdī. Tā ir skola, kur es katru reizi jūtos gaidīta. Vislielāko paldies saku skolotājiem par iemācītajām zināšanām, kā arī uzmundrinošajiem vārdiem, kuri iedrošināja rīkoties mērķa labad. Madlienas vidusskolā piedzīvotie notikumi paliks atmiņā kā gaiši mirkļi, kas liek pasmaidīt, tos atminoties. Paldies gribu pateikt audzinātājai Ritai Pučekaitei, kura vienmēr noorganizēja lieliskas klases stundas, kā arī motivēja tad, kad piezagās slinkums. Paldies skolas ēdnīcas darbiniecēm un tehniskajam personālam, bez kuriem skolas ikdiena nebūtu iespējama. Diemžēl pēdējos mēnešus nevarējām pavadīt skolas omulīgajās telpās, tomēr atjautīgās skolotājas parūpējās par mūsu prātu stimulēšanu, mācot attālināti. Šis sūrais laiks iemācīja novērtēt klātienes stundas, kā arī klases kolektīva kopības sajūtu. Paldies skolotājām par izturību, novēlu palikt tikpat pozitīvām un atsaucīgām kā līdz šim! No sirds saku paldies Madlienas vidusskolai un tās darbiniekiem!” (Elīza Rasma Bičevska)

„Rit pēdējie brīži, man esot Madlienas vidusskolā, vēl daži kāpieni skolas augstajā kalnā, un tad es pacelšos spārnos, lai aizlidotu plašajā pasaulē. Šie bija labākie gadi, ko atcerēšos kā laiku, kas piepildīts ar smiekliem un prieku. Man Madlienas vidusskola bija kā mājas ar otro ģimeni. Paldies skolotājiem par negurstošo vēlmi iemācīt, atbalstu un atsaucību. Madlienas vidusskola ir vieta, kas katrā skolēnā atrod ko īpašu. Paldies, ka devāt iespēju izpausties dažādās jomās. Skolai ir īpaša nozīme manā sirdī, vieta, kas lika justies lielai, kur atradu labākos klasesbiedrus. Es atmiņā paglabāšu tavu siltumu un mīļumu, brīdi, kad pirmo un tad pēdējo reizi izstaigāju tavas telpas. Lai kur dzīve mani aizvedīs, es atnākšu atpakaļ, lai vēl reizi uzkāptu skolas augstajā kalnā. Mīļā Madlienas vidusskola, pulcini ap sevi zinātkārus skolēnus, nepazaudē savu šarmu, vienmēr liec skanēt bērnu, skolotāju čalām un smiekliem! Paldies, ka tu man biji un būsi, Madlienas vidusskola!” (Kristīne Jankava)

„Madlienas vidusskola – elpu aizraujoši divpadsmit gadi! Šajā skolā ir piedzīvotas un izdzīvotas daudzas krāšņas emocijas. Es vēlētos pateikties Malienas vidusskolai par to, ka skolā varu justies kā mājās, ka te ir saprotoši un atsaucīgi skolotāji. Esmu pateicīga savam sporta skolotājam Jevgēnijam Liepam, kurš vienmēr atrada brīvu laiku un vēlmi strādāt ar mums, kaut arī darba laiks bija beidzies. Katrs treniņš tika aizvadīts pilnvērtīgi un ar pozitīvām emocijām pārņemts. Šo skoliņu atcerēšos ar labām un patīkamām atmiņām.” (Ramona Smilškalne)

„Madlienas vidusskolā savas skolas gaitas uzsāku 5. klasē, bet, neskatoties uz to, es ātri iejutos. Paldies Madlienas vidusskolai par labajām un neaizmirstamajām atmiņām. Paldies par fantastiskajiem pasākumiem, kuros varēja saliedēties kā klases kolektīvs. Pasākumi tiešām bija ļoti jautri. Lai arī kādas bija domstarpības ar skolotājiem, viņi tāpat apņēmās mūs mācīt, par to paldies. Un kā gan var aizmist labākos starpbrīžus? Liels paldies skolas pavārītēm par pusdienām. Madlienas vidusskolā es apguvu daudz ko jaunu, atradu un sāku darīt to, kas man patīk, kā arī skolas darbinieki palīdzēja man attīstīties kā indivīdam. Par to es būšu mūžam pateicīgs. Paldies!” (Emīls Oto Birģelis)

„Ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc mums būtu jāpateicas skolai. Precīzāk, protams, jāpateicas skolotājiem un skolas vadībai. Paldies direktoram, ka bez maksas var nolikt autovadītāja tiesības skolā. Paldies apkopējām, ka skola vienmēr ir bijusi sakopta un tīra. Paldies pavārītēm, ka skolā varēja mazināt badu. Paldies, protams, priekšmetu skolotājām. Tagad es māku labi rakstīt, lasīt, runāt, rēķināt, skriet, lēkt, mest, zīmēt un vēl daudz ko. Varbūt pateicoties Madlienas vidusskolai, es zinu, ko darīšu nākotnē. Trīs gadi Madlienas vidusskolā pagāja jauki, apzinīgi un ātri.” (Marģers Žanis Kalniņš)

„Vislielākais paldies ir jāsaka par uzņemšanu Madlienas vidusskolā. Par jauku attieksmi no skolotājiem, direktora un tehniskajiem darbiniekiem. Paldies par skaistajiem un interesantajiem pasākumiem. Paldies par sakoptu vidi, man bija ļoti liels prieks atrasties šeit 11 mācību gadus. Paliec tikpat skaista un moderna!” (Atis Liepiņš)

„Paldies, Madlienas vidusskola, par kopā pavadītajiem gadiem! Šī skola devusi man gana atziņu, kas palīdzēs būt prātīgākam turpmākajā dzīvē. Paldies pavārītēm par garšīgajiem makaroniem ar sieru!” (Ralfs Žurēvičs)

„Madlienas vidusskola kā manas otrās mājas bija 12 gadus. Paldies skolotājiem, kas man palīdzēja izglītoties, un paldies klasesbiedriem par kopā pavadītajiem gadiem. Ar lepnumu varu teikt, ka esmu pabeigusi tieši Madlienas vidusskolu.” (Alta Siliņa)

Kad ir jāšķiras no skolas, tad ar nelielu satraukumu sirdī izskan absolventu kopīgais lielais paldies pedagogiem: „Jau no pirmajām klasēm blakus ir bijusi skolotāja, kura ne tikai mācīja skaitīt un lasīt, bet arī būt laipnam un diženam cilvēkam. Paldies pirmajai klases audzinātājai Vitai Volkopai, kas mūs iepazīstināja ar skolu pirmajos četros gados. Paldies skolotājai Līgai Vērzemniecei, kura sagaidīja mūs „lielajā skolā”, kaut bijām pavisam mazi un nenobrieduši. Pamatskolā augām kopā ar skolotāju Mārīti Karņicku. Kopā tika aizvadīti gan priekpilni brīži klases ekskursijās un skolas pasākumos, gan veikts nopietns mācību darbs. Pienākot vidusskolai, mēs, divpadsmitie, jau bijām kļuvuši par pieaugušiem cilvēkiem. Pēdējos divus mācību gadus mūsu vislielākais atbalsts bija skolotāja Rita Pučekaite. Paldies ikvienam skolotājam un skolas darbiniekam. Pateicoties jums, mūsu ikdiena skolā bija patīkama un krāšņa. Skola ir vieta, kur mēs kļuvām par spēcīgiem, gudriem un domājošiem jauniešiem, satikām savus draugus un radījām pašas skaistākās un neaizmirstamākās atmiņas. Paldies tev, mana Madlienas vidusskola!”

Pavadot jauniešus turpmākajā dzīves ceļā, klases audzinātāja Rita Pučekaite katram dāvāja skaistu ābelītes stādu un teica spēka vārdus: „Es jums novēlu vārpatas sīkstumu,/ Tad kad nestundu ēnojums māc!/ Dzīves maizei nemeklēt mīkstumu,/ Savam ceļam gaišumu paturēt/ No tās zvaigznes, ko slīpējis prāts.”

Rita Pučekaite

SkaLaS laureāte Denīze Nora Dzene
02.07.2021.

Skaļās lasīšanas sacensība SkaLaS Latvijā norisinās 4 gadus. Tajā piedalās 5. un 6. klašu skolēni ar 3 minūšu garu lasījumu no paša izvēlētas grāmatas. Uzdevums – ar interesantu un izteiksmīgi nolasītu fragmentu rosināt klausītājus arī izlasīt šo grāmatu.

Madlienas vidusskolas skolēni SkaLaS sacensībās piedalās 3 gadus. Sacensība notiek 3 kārtās. 1. kārta – visi 5. un 6. klases skolēni bibliotēkā nolasa savu fragmentu. Bibliotekāre un literatūras skolotāja 3 labākos no katras klases izvirza uz 2. kārtu skolas sacensībai. 2. kārta jau skolas aktu zālē no skatuves pie mikrofona, sēžot krēslā. Klausītāji un atbalstītāji – klasesbiedri un arī 4. klases skolēni, jau kā nākamā gada dalībnieki. Sacensību vērtē žūrija 4 cilvēku sastāvā – bibliotekāre, literatūras skolotājas un kāds pedagogs no skolas vadības. Skaļās lasīšanas sacensībā ir tikai 1 uzvarētājs un viņa misija pārstāvēt savu skolu novadā. Šogad SkaLaS notika citādi, attālināti, bez klausītājiem un atbalstītājiem, un dalībnieki tikai 5. klases skolēni.

Literatūras skolotāja Justīne Linde aicināja skolēnus sagatavoties un skaļi nolasīt fragmentu no mīļākās grāmatas. Noklausoties atsūtītos ierakstus, par izteiksmīgāko atzinām Denīzes Noras Dzenes lasījumu. Liels bija pārsteigums, ka arī Ogres novada žūrija atzinīgi novērtēja Denīzes sniegumu ar 1. pakāpes diplomu.

Noslēdzošā kārta risinās Rīgā LNB, kur no katra novada startē 1 pārstāvis. Šogad Ogres novadu 25. septembrī Rīgā skaļās lasīšanas sacensībā pārstāvēs Madlienas vidusskolas 5. klases skolniece Denīze Nora Dzene. Ja epidemioloģiskā situācija ļaus, kā atbalstītāji līdzi varēs doties arī klasesbiedri.

Klātienē drīkstēs ne tikai skaļi aplaudēt, bet arī uzmundrināt ar sagatavotiem transparentiem. Pārējie – turēsim īkšķus par Denīzi.

Paldies Denīzei par lasītprasmi un lasītprieku! Paldies skolotājai Justīnei Lindei!

Madlienas vidusskolas bibliotekāre Edīte Lase

9. klases izlaidums
18.06.2021.

No sīkas ābola sēkliņas
Dzimst trausls ābeles stāds.
No trauslā ābeles stāda
Jauna ābele aug…

11. jūnija pēcpusdienā Madlienas estrādē, smaržojot bērzu meijām un lupīnām, notika 9. klases izlaidums. Daba mūs lutināja, spīdēja saule, lai gan tālumā ducināja pērkons.

9. klases ābeļu dārzā ir uzziedējušas 14 ābeles, katra ar savu krāšņumu un spēku. Klases audzinātāja Ilze Smilškalne audzēkņiem dāvāja atslēgas piekariņu ar Madlienas vidusskolas logo, novēlot tajā krāt atslēgas, spējot atvērt durvis, kas pavērs jaunus ceļus uz veiksmīgu dzīves posmu.

Skolas direktors Edgars Viņķis aicināja jauniešus nepadoties, krāt spēkus un doties savā izvēlētajā ceļā.

Tikko, pirms pasākuma, skolas teritorijā tika pabeigts jaunais āra basketbola laukums, no tā iedvesmojoties, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš uzrunāja skolēnus un viņu zināšanas salīdzināja ar asfalta kārtām, kuras viņi iegūs visas dzīves laikā, tādējādi veidojot stingru un pārliecinošu pamatu.

Sirsnīgi pateicības vārdi, skaisti ziedi tika pasniegti klases audzinātājai Ilzei Smilškalnei gan no skolas direktora, gan no pagasta pārvaldes vadītāja, vecākiem un skolēniem. Sirsnīgs paldies par to, ka atļāvāt būt audzinātājai šai burvīgajai 9. klasei.

Lai jums atmiņās saglabājas siltas, patīkamas un jaukas atmiņas par skolu, skolotājiem un klasesbiedriem. Novēlu dzīvē izdarīt pareizo izvēli, nekad nepadoties un ziedēt tikpat krāšņi kā ābeļu ziediem! Jūs vienmēr būsiet gaidīti Madlienas vidusskolā gan kā skolēni, gan kā ciemiņi. Lai jums veicas!

Ilze Smilškalne

Vasaras nometnes Madlienas vidusskolā
02.06.2021.

Madlienas vidusskola katru gadu iesaistās vasaras nometņu organizēšanā. Šovasar plānotas un tiks organizētas divas dienas nometnes.

1. „Radoši, aktīvi kopā 2021!” 12.07.2021. – 16.07.2021.
Mērķa grupa ir 20 Madlienas vidusskolas un tuvāko Ogres novada skolu skolēni vecumā no 7 līdz 11 gadiem (1.-4.kl.). Nometnes gaitā plānotas izglītojošas, radošas nodarbības, atpūtas un izklaides sporta veidu aktivitātes, kā arī brīvā laika aktivitātes radošajās darbnīcās. Nometnē darbosies Madlienas vidusskolas interešu izglītības programmu pedagogi. Nodarbības katru dienu no 9.00 līdz 15.30 ar divreizēju ēdināšanu (brokastis, pusdienas). Dalības maksa 32,50 EUR.

2. Sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara 2021” 16.08.2021. – 20.08.2021.
Mērķauditorija – Madlienas vidusskolas 4.-11.kl. skolēni, kā arī Ogres novadā deklarētie skolēni.
Sporta nodarbības orientētas uz diviem populārākajiem sporta veidiem skolā – volejbolu un vieglatlētiku. Plānojam iepazīstināt skolēnus ar frisbija spēli un pilnveidot skolēnu prasmes šajā sporta veidā. Nometnes gaitā plānotas atpūtas un izklaides sporta veidu aktivitātes, kā arī brīvā laika aktivitātes radošajās darbnīcās. Nometnes noslēgumā volejbola vai frisbija turnīrs un vieglatlētikas sacensības.
Nodarbības katru dienu no 9.00 līdz 15.30 ar divreizēju ēdināšanu (brokastis, pusdienas). Dalības maksa 32,50 EUR.

Sīkāka informācija un pieteikšanās uz abām nometnēm no 07.06.2021. pie nometnes vadītājas Ritas Pučekaites, t.28678885.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)