2015./2016.m.g.

Veiksme Jāņa Akuratera konkursā

Veiksme Jāņa Akuratera konkursā Pavasarī tika izsludināts eseju un zīmējumu konkurss, veltīts rakstnieka Jāņa Akuratera atcerei. Tajā varēja piedalīties skolēni no 1. līdz 12. klasei, arī pieaugušie. Pamatskolēniem temats „Kalpa zēna romantisms šodien”, vidusskolēniem – „Pētera Dangas turpmākās brīvības cīņas”. No Madlienas vidusskolas konkursā piedalījās 12. klases skolniece Monta Meikališa, viņu sagatavoja skolotāja Zinta Saulīte….

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai. Ogres novada sociālais dienests atgādina, lai Ogres novada iedzīvotāji laicīgi nāk uz dienestu nokārtot pabalstu saņemšanu saistībā ar 2016./2017.mācību gada tuvošanos. Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei 29 EUR apmērā gadā, kuru piesķir vispārējās izglītības iestāžu 1. -12. klašu audzēkņiem no ģimenēm, kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst…

Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2016”

Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši Ogres novadam!“ projekts Nr. RADI – 2016 – 33. “Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2016”” saņēma pozitīvu apstiprinājumu, un, laikā no 1. – 6.augustam, Madlienas vidusskolas Krapes filiālē 30 bērniem, vecumā no 7 – 10 gadiem, bija iespēja piedalīties diennakts nometnē….

«Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši» (RADI)

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši» (RADI) ietvaros īstenots  veselīgs projekts, sporta un atpūtas nometne «Madlienas vasara 2016».   Darba grupā strādāja projekta koordinatore, sporta skolotāja Rita Pučekaite, Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra vecākais referents jaunsargu izglītošanas jautājumos Gunvaldis Kalva, sporta pedagogs, vieglatlētikas treneris Jevgēnijs Liepa. Madlienas vidusskolā un pagastā ir…

Madlienas vidusskolas devītie un viņu vecāki sarūpē sportiski zaļu dāvanu

Projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros tika īstenots projekts «Dāvana skolai, pagastam, sabiedrībai». Projekta koordinatores, sporta skolotājas Ritas Pučekaites un darba grupas vadībā strādāja gandrīz četri desmiti 9.klases skolēnu un viņu vecāku. Šogad 9.klasi absolvēja 24 audzēkņi. Madlienas vidusskolā un pagastā ir senas vieglatlētikas tradīcijas un augsti sportiskie sasniegumi dažādās vecuma grupās. 2008.gadā tika…

Skola- daļa no mūsu sirds!

Skola- daļa no mūsu sirds! Pa zaļajiem dzīvības vārtiem ienākusi vasara. Tai jau vītušo ceriņu smarža, bet jasmīni- smaržu karaļi- vēl tikai gatavojas savam uznācienam. Nemierpilnajā skolas krastā iestājies miers, rūpju laivas izvilktas krastā, jo klāt ir izlaidumu laiks. Jaunība stāv uz sliekšņa, bērnība māj ardievas. Jaunības rokās rasas veltes, tā nober tās kā dimantus…

Teiksim ardievas savai skolai

4. jūnijā skolas aktu zālē no savas skolas atvadījās Madlienas vidusskolas 12. klase. „Ilgi gaidītā diena ir atnākusi – ar sapņiem, ar cerībām, ar ticību gaismai. Ar skatu uz tālajām zvaigznēm tur, debesu jumā…” Centralizētie eksāmeni ir nokārtoti, bet to rezultāti un atestāti par vispārējo vidējo izglītību vēl ir jāgaida. 14 jaunieši – Katrīna Baumane,…