Starpnovadu pedagogu sporta spēles Madlienā
27.08.2019.

27. augustā Madlienas vidusskolas kolektīvs uzņēma starpnovadu 25. sporta spēļu dalībniekus – skolotājus no 24 pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēm. Atkalredzēšanās prieks un kopā būšana visas dienas garumā, aktīvi piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs, sniedza enerģijas lādiņu jaunā mācību gada sākumam.

Sporta spēles tika atklātas ar spēļu karoga pacelšanu skolas pagalmā, kopīgu valsts himnas dziedāšanu, Ogres novada sporta centra direktores Dzirkstītes Žindigas uzrunu, kā arī statpnovadu arodbiedrības vadītājas Velgas Kalniņas uzmundrinājumu un namatēva, Madlienas vidusskolas direktora Edgara Viņķa, sveicienu kolēģiem – skolu aktīvākajiem sporta entuziastiem. Uzklausot sporta spēļu galvenās tiesneses Ritas Pučekaites vadošos norādījumus, sporta spēles varēja sākties. „Šautriņas”, „Piezvani priekšniekam”, „Nepareizais ķengurs”, „Pērļu zvejnieki”, „Stabulīte” u.c. – šādās interesantās un radošās aktivitātēs un interesantās sarunās tika pavadīta saulaina, spraiga un interesanta diena visiem vairāk nekā 300 sporta spēļu dalībniekiem. Mirkli pirms apbalvošanas Madlienas vidusskolas skolēnu un absolventu instrumentālais ansamblis „Tikai runājiet” skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā sniedza emocionālu koncertpriekšnesumu. Un tad kopā ar citiem pārsteigumiem – 1. vieta Ogres novada sporta centram, 2. vieta Jumpravas pamatskolai, 3. vieta Madlienas PII „Tautenītis”.

Pēc spēļu karoga svinīgas nolaišanas Madlienas vidusskolas direktors E. Viņķis un galvenā tiesnese R. Pučekaite sporta spēļu karogu nodeva Mazozolu skolas pārstāvjiem! Uz tikšanos 2020. gadā Mazozolos!

Paldies visiem Madlienas vidusskolas darbiniekiem par spēļu nodrošināšanu un kvalitatīvu norisi. Īpašs paldies skolotājai Ritai Pučekaitei par radošu iedvesmu un organizatorisko darbu spēļu  kvalitatīvā nodrošināšanā.

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis
Foto-Guna Brīvule

Lasīšanas stafete
24.08.2019.

Visas vasaras garumā norisinājās izdevniecības ZvaigzneABC rīkotais konkurss “Lasīšanas stafete”, kurā ar lielu aizrautību piedalījās Terēza Elza Rone. Terēzas iedvesmoti tajā iesaistījās arī māsa Patrīcija Anna un Kristers Kārlis. Konkursa laikā Terēza izlasīja 32 grāmatas, Patrīcija 8, bet sešgadnieks Kristers Kārlis 3 grāmatas. Par visām grāmatām tika rakstītas atsauksmes.

22. augustā uz kuģa Romantika notika Lasīšanas stafetes Noslēguma pasākums.
Uz kuģa pulcējās vairāk nekā 400 lasītāji, viņu vecāki , bibliotekāri, rakstnieki, tulkotāji un mākslinieki.

Terēza Elza ieguva Žūrijas Speciālbalvu, par kuru bija ļoti priecīga un atzina, ka arī nākošajā gadā turpinās piedalīties.

Vislielākais paldies bērnu vecākiem Lienai un Guntim Roņiem par neizsīkstošu enerģiju savu bērnu pilnveidošanā!

Sporta un atpūtas dienas nometne „Madlienas vasara 2019”
23.08.2019.

No 19. līdz 23. augustam Madlienas vidusskolā norisinājās sporta un atpūtas dienas nometne „Madlienas vasara 2019”. Nometnes darbība tika vērsta uz diviem skolā populārākajiem sporta veidiem – volejbolu un vieglatlētiku, treneri M. Līcītis, G. Tipāns, J. Liepa. Šogad kā papildus sporta veids tika izvēlēts basketbols, un to vadīja BK OGRE basketbolists Kristaps Dārgais.

Nometnes gaitā dalībniekiem bija iespēja pilnveidot savas prasmes šajos sporta veidos un uzlabot fizisko sagatavotību. Atpūtas brīžos skolotāja I. Smilškalne vadīja stikla apgleznošanas nodarbību. Tika organizēti galda spēļu turnīri – galda teniss, novuss, dambrete, noslēgumā saņemot arī godam nopelnītās medaļas. Apbalvojumu bija daudz, jo arī vieglatlētikā un volejbolā noslēgumā tika organizētas sacensības.

Vēlos izteikt pateicību Ogres novada pašvaldībai par finansējumu nometņu organizēšanai un Madlienas vidusskolai par atbalstu projektu īstenošanā.

Protams, vislielākais paldies abu nometņu pedagoģiskajam un tehniskajam personālam, bez kuru atbalsta un nesavtīgā darba nebūtu iespējamas šīs divas jaukās nedēļas 53 aktīvajiem Ogres novada skolēniem.

Rita Pučekaite, nometņu vadītāja
Foto-Rita Pučikaite, Guna Brīvule

Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2019”
17.08.2019.

No 12. līdz 17. augustam Ogres novada 25 bērniem bija iespēja pabūt izglītojošā sporta un atpūtas nometnē. Bērni šo nedēļu pavadīja telšu pilsētiņā, aktīvi darbojoties. Viens no nosacījumiem bija – neizmantojam mobilos telefonus. Šis nosacījums izdevās, jo nav nepieciešams telefons, ja bērniem ir pieaugušo piedāvājums par saturīgu laika pavadīšanu dabā un telpās. Par to parūpējās  skolotāja un nometnes vadītāja Rita Pučekaite jau laikus, plānojot nodarbības, piesaistot pedagogus, meklējot sponsorus, kad rakstīja un iesniedza projektu, lai saņemtu finansējumu no Ogres novada pašvaldības bērnu vasaras nometnes organizēšanai Madlienas vidusskolas Krapes filiālē.

Kopā ar J. Baltaču Lobes dzirnavās bija iespēja pabūt dabā, pļavā, kā arī eksperimentēt ar ūdens un elektro enerģiju.

V. Volkopa piedāvāja smilšu aplikāciju nodarbības, mierīgi un nesteidzīgi izbaudīt mirkli, izdzīvot to brīdi, kurā esi, izzināt savu ķermeni, izjūtas un, protams, par to arī runāt, lai atpazītu savas un citu emocijas.

J. Hmeļņicka vadīja radošās nodarbības – nometnes karoga izveidi, maisiņu apdruku, stikla krūzīšu apgleznošanu un floristiku.

Skolotājas R. Pučekaite un V. Volkopa vadīja nodarbību slaimu gatavošanā. Tas izraisīja īpašu bērnu interesi.

M. Auziņa un D. Balode kopā ar bērniem gatavoja pūķus, ko lidināt skolas apkārtnē. M. Auziņa kopā ar bērniem devās pārgājienā pa Krapes pagastu un iepazīstināja ar tā izcelsmi un vēsturi, vāca pelašķus, lai pagatavotu veselīgu sīrupu.

Sporta aktivitātes vadīja D. Balode un R. Pučekaite. Visi, kopā darbojoties, veidojām sapratni, ka vakarus var arī pavadīt sarunās, spēlējot galda spēles, sportojot bez mobilajām tehnoloģijām.

Vakaros pirms miega bija kopīga filmu skatīšanās. Ik pa laiciņam bērni gatavojās popielai un modesskatei, ko rādīja vakara pasākumos.

Vecāku dienā izglītojošu nodarbību par bišu dzīvi un bišu produktiem vadīja K. Kristjansone, piedāvājot radošas nodarbes bērniem un vecākiem, gatavojot vaska drāniņas un dažādus dekorus. Par kopīgām vecāku un bērnu sporta aktivitātēm rūpējās D. Balode, kā arī kopā izgatavoja paštaisītus burbuļu pūšamos un pūta burbuļus.

Mums bija arī brīnišķīga pavāre D. Kusiņa, kas lutināja visu nometnes laiku. Paldies Dinai par garšīgajām maltītēm.

Vecāku dienā mielojāmies arī ar gardiem pīrāgiem, kurus skolas mājturības klasē mums izcepa Krapes skolas darbiniece Lita. Paldies!

Paldies I. Stikutam ar ģimeni par atbalstu un finansējumu ekskursijai uz „Skrīveru saldumiem”. Bērniem bija iespēja iepazīties ar saldumu ražošanu un arī pašiem iemēģināt roku konfekšu ietīšanā. Paldies arī Krapes pagasta pārvaldes vadītājai I. Sandorei par transporta nodrošināšanu ekskursijā.

Vēlāk veldzējāmies peldvietā un spēļu laukumā pie Lobes ezera laivu bāzē „Vecbordzēni”. Paldies par šo iespēju saimniekam Pēterim ar kundzi.

Kopā aizvadījām piecas jaukas diennaktis. Paldies nometnes bērnu vecākiem par uzticēšanos pedagogu komandai. Nometnes vadītāja paldies saka arī visiem iesaistītajiem pieaugušajiem un pedagogiem, kuri ieguldīja savu darbu nometnes laikā.

Aptaujājot bērnus, konstatējām, ka patika viss, ko darījām, viņi aizrautīgi gribēja piedalīties visur, pabeidza iesākto. Pati daba mums piedāvāja visas savas izpausmes – lietu, sauli, bet noslēgumā burvīgu vakaru piknikam un dziesmām pie ugunskura. Ceram, ka šī aizrautība un radošums turpināsies arī ikdienas darbā skolā. Kas zina, varbūt uz tikšanos nākamgad…?!

Vita Volkopa

45. izlaidums – 2019
25.06.2019.

Mazliet citādāk nekā līdz šim bija ierasts mūsu skolā – šajā mācību gada nogalē abas Madlienas vidusskolas absolventu klases vienojās par vienu izlaiduma dienu – 15. jūniju, un tā arī notika. Skaistā, saulainā sestdienas pēcpusdienā atšķirīgos laikos visi tika mīļi aicināti uz Madlienas vidusskolu, kur smaržoja pēc meijām, peonijām, rozēm un lilijām. Visi saposušies, satraukušies un laimīgi.

Plkst. 14.00 izlaidums notika 12. klasei. Vidusskolu absolvēja 10 skolēni – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Elvis Grāps, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Jānis Mežapuķe, Ketija Povha, Eduards Praličs, Sonora Sproģe un Annija Studere, savukārt plkst. 17.00 izlaidums notika 9. klasei. Apliecību par pamatskolas beigšanu saņēma Krišs Bičevskis, Katrīna Ivonna Fišere, Agnese Jēgere, Kristers Kristjansons, Ralfs Kriškāns, Keita Kūriņa, Morics Ločmelis, Kerija Kristīne Lūse, Edgars Mežajevs, Diāna Pimčonoka, Arita Semjonova, Krista Streile, Linda Šķēla, Oskars Veļigurskis, Zenta Vītola, Mariko Vītoliņa, Krists Reinards Zariņš un Ivo Baltacis.

Absolventi klātesošajiem bija sarūpējuši mīļus vārdus, skaistas dziesmas un laba vēlējumus. Pateicības vārdus viņi veltīja saviem skolotājiem, kuri visus šos gadus ir bijuši kopā gan veiksmēs, gan neveiksmēs, mācījuši zināšanas, dzīves gudrības un to, kur rodama patiesā laime. Ar mīļiem apskāvieniem un ziediem tika sveikti vecāki un vecvecāki. Siltus ceļa vārdus absolventiem veltīja audzinātājas – 9. klasei Daiva Lūse un 12. klasei Anita Jākabsone. Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis aicināja visus domāt par nākotni un darba iespējām, jo tas nemainīgi ir visas dzīves pamatu pamats. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš vēlēja absolventiem doto dzīves laiku izmantot lietderīgi, atrodot pareizo ceļu, vecākiem – atbalstīt savus bērnus, bet skolas kolektīvam pateicās par ieguldīto darbu audzināšanā un skolēnu izglītošanā.

12. klases izlaidumu ar lieliskām dziesmām kuplināja virtuozais dziedātājs Ainārs Bumbieris, bet 9. klases izlaidumā mūs visus priecēja brīnišķīgā Estere Ozoliņa. Visbeidzot mūsu kopīgs vēlējums un dzīves atziņa visiem šī gada absolventiem, aizejot lielajā dzīvē: „Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.” (Z.Mauriņa)

Mācību gada noslēgums Raunā
14.06.2019.

5. klases skolēni un viņu vecāki mācību gada noslēgumu atzīmēja citādāk, proti, devās izbraucienā uz Raunu, lai aplūkotu kultūrvēsturiskās vietas, kā arī apmeklētu dažus vietējos mājražotājus – uzņēmējus.

Viens no tiem bija uzņēmums SIA “LATVIJAS ĶIPLOKS.” Uzņēmums nodarbojas ar Latvijā audzētu ķiploku pārstrādi. Ražo garšvielas, tējas, marinējumus, pesto, saldumus, dzērienus, saldējumu un citas interesantas lietas. Ķiploku namiņā uzzinājām interesantas lietas par ķiplokiem – kā audzē ķiplokus, kādus produktus no tiem ražo, ķiploku kulinārās īpašības un nozīmi veselībā, kā arī citu noderīgu informāciju. Mums bija arī lieliska iespēja degustēt ķiploku tēju, ķiploku sviestmaizītes, medu, kompetes un citus ķiploku ražojumus. Pats interesantākais bija Ķiploku saldējums.
Paviesojāmies arī Ceriņu ģimenes uzņēmumā “Siera ražotne,” kas ir vienīgā vieta Baltijā, kurā top Zaļais siers ar pašu dārzā audzētu sierāboliņu. Iepazināmies ar ražotni un cienājāmies ar trim beramo sieru veidiem – Zaļo sieru, sieru ar garšaugiem un sieru Ķiplociņš, kā arī veselīgo gī sviestu un pikanto knapsieriņu.

Mums bija arī iespēja vērot, kā paralēli siera dzīvei, ar rokām tiek meistaroti 15 veidu Mājas makaroni no īstām lauku olām – krāsainie, pilngraudu, ar sierāboliņu, ar garšaugiem, ar dillēm, ar halapenjo pipariem u.c. Uzzinājām, kad un kā radās makaroni, kā arī iepazināmies ar ražotnes produktiem. Pati aizraujošākā daļa šajā uzņēmumā bija – Makaronu darbnīca. Darbnīcā ikvienam bija iespēja rullēt mīklu, sagriezt makaronus ar īpašu iekārtu, tos iesaiņot un ņemt līdzi baudīšanai mājās.

Rauna lepojas arī ar saviem kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem. Paguvām apmeklēt tikai dažus – Raunas pili, kas celta 14. gs. otrajā pusē un bija viena no Rīgas arhibīskapa galvenajām uzturēšanās vietām. Pils kopumā pārcietusi deviņus uzbrukumus un šobrīd ir vienas no apjomīgākajām un labāk saglabātajām pilsdrupām Latvijā. Uzkāpām arī pils skatu tornī, lai apskatītu Raunas mazpilsētu no augšas. Tad aplūkojām tēlnieka Kārļa Zemdega veidoto pieminekli, kas veltīts Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušo Raunas draudzes locekļu piemiņai. Tas ir viens no nerealizētajiem Rīgas Brīvības pieminekļa projekta variantiem. Raunā to atklāja 1933. gadā. Pieminekļa pamatni rotā Baumaņu Kārļa sacerētās himnas vārdi – „Dievs, svēti Latviju!”

Savu pasākumu noslēdzām pie Raunas Staburaga – Latvijas mērogā unikāls saldūdens kaļķiežu veidojums Raunas upes senlejā, kurš veidojies pirms 10 tūkstošiem gadu vai agrāk, avota kaļķiem nogulsnējoties un sacietējot augsnes virskārtā. Tas ir ap 3,5 m augsts un 17 m plats. Kopā ar nogāzi Staburags veido gleznainu ainavu un atgādina savdabīgu ūdenskritumu. Kopš 1966. gada, kad tika appludināts Daugavas Staburags, tas ir Latvijā vienīgais šāda veida dabas piemineklis.

Paldies aktīvajiem un jautrajiem piektīšiem, viņu vecākiem, īpaši Ilzei Smilškalnei, par atbalstu un idejām jaunu tradīciju veidošanā un īstenošanā.

Saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru vēlot, 5. klases audzinātāja Ligita Ridūze

Karoga svētki Madlienas vidusskolā
03.06.2019.

„Karoga svētki ir svētki mums pašiem – atskaites punkts, kurā paskatīties pašiem uz sevi, gan godinot vietu, kurā dzīvojam, mācāmies, strādājam vai vienkārši cienām citus cilvēkus, gūstam zināšanas, jaunus spēkus, rodam mieru un harmoniju.” Tādiem vārdiem visu skolas kolektīvu 31. maijā uzrunāja 12. klases skolēni, svinīgi ienesot skolas karogu un nododot to 11. klasei. Ar skaistām dziesmām, priecīgu noskaņojumu un lieliskiem vēlējumiem Karoga svētkus kuplināja mūsu skolas vokāli instrumentālais ansamblis „Tikai runājiet” skolotājas Ivetas Mežajevas un apskaņotāja Mareka Liepas vadībā.

Skolēnus, pedagogus un visus klātesošos uzrunāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, un, kā katru gadu, svinīgi tika sveikti 2018./2019. mācību gada paši sekmīgākie un veiksmīgākie skolēni. Zelta liecību saņēma sākumskolas skolēni – 2. klasē – Patrīcija Anna Rone, 3. klasē – Denīze Nora Dzene, 4. klasē – Terēza Elza Rone, 5. klasē – Tija Kačanova. Ogres novada pašvaldības naudas balvas 6.–7. klašu grupā saņēma 6.klases skolniece Paula Trence un 7. klases skolniece Undīne Dzene, 8.–9. klašu grupā 9. klases skolniece Mariko Vītoliņa.

Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone pasniedza Skolas padomes Gada balvu 12. klases skolniecei Māra Kļaviņai par sekmēs augstāko vidējo vērtējumu, savukārt Madlienas Uzņēmēju Gada balvu saņēma 12. klases skolniece Sonora Sproģe par augstāko sekmju kāpinājumu.

Kā katru gadu, aicinājām priekšplānā un suminājām visus tos skolēnus, kuriem sekmes bijušas tikai labas, teicamas un izcilas – vislabākie šajā mācību gadā bijuši: 5. klasē – Raivis Andriksons; Tija Kačanova; Harijs Jānis Pluģis; Sofija Rudņika; Marta Gulbe; Elīza Tirzmaliete. 6. klasē – Marta Ramona Graudiņa; Evelīna Irbīte; Justīne Mūrniece; Paula Trence. 7. klasē – Undīne Dzene; Alise Pētersone; Ieva Rābe. 8. klasē – Dāvis Saimons Jākobsons; Agija Masiule; Alise Trence. 9. klasē – Edgars Mežajevs; Krista Streile; Mariko Vītoliņa. 10. klasē – Elīza Rasma Bičevska; Ivanda Gurinoviča; Linda Smilškalne. 11. klasē – Annija Augšpule; Laura Krupskaja. 12.klasē – Henrijs Augšpuls; Raimonds Batura; Elvis Grāps; Māra Kļaviņa; Rainers Kriškāns; Sonora Sproģe.

Jauku pārsteigumu svinīgi paziņoja skolotāja Ligita Ridūze, ka, pateicoties sešu aktīvu un atsaucīgu skolēnu dalībai jauniešu izaugsmei piedāvātā programmā, Madlienas vidusskola iekļauta Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu sarakstā. Sertifikātu saņēma 10. klases skolniece Linda Smilškalne, 11. klases skolēni – Tince Mūrniece, Ance Ikauniece, Annija Augšpula, Laura Krupskaja un Verners Cilevičs.

Tāpat par aktīvu un enerģisku piedalīšanos ārpusklases darbā skolā daudzu gadu garumā mīļu paldies teicām topošajiem absolventiem, 12. klases skolēniem – Mārai Kļaviņai, Ketijai Povhai un Raimondam Baturam.

Saldas balvas un mūsu paldies tika pasniegts skolas interešu izglītības pulciņiem un kolektīvu vadītājiem! 1.–4. klašu korim, solistu un vokālo grupu pulciņam, vokāli instrumentālajai grupai „Tikai runājiet” un visu muzikālo kolektīvu vadītājai Ivetai Mežajevai; deju kolektīvam „ Lienīte” – 1.–2., 3.–5., 6.–8. klašu grupai un vadītājai Danai Balodei, kā arī koncertmeistarei Sarmītei Paeglei; instrumentālās mūzikas pulciņam un skolotājam Andim Bičevskim; mājturības pulciņam „Adatiņa” un skolotājai Ilzei Smilškalnei; floristikas pulciņam un skolotājai Ivetai Miķelsonei; radioelektronikas pulciņam un vadītājam Andrim Miķelsonam; skolēnu patriotiskās audzināšanas pulciņam un vadītājam Gunvaldim Kalvam; paldies 1.–3. klases sporta pulciņam „Mazie – ņiprie”; 5.–6., 7.–9. klases vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņiem; 4.–8., 9.–12. klases volejbola pulciņiem un skolotājai Ritai Pučekaitei; paldies teicām vidusskolas vieglatlētikas un basketbola pulciņam un skolotājam Jevgēņijam Liepam. Pasākumu vadīja 11. klases skolniece Tince Mūrniece, un 2018./2019. mācību gada pēdējo skolas dienu noslēdzām ar vārdiem: „Lai jaukas mums visiem vasaras brīvdienas, un tiksimies atkal Zinību dienā – 1. septembrī!”

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)