Meža ekspedīcija Tomē
15.09.2021.

Septembra mēnesī 6. klases skolēni kopā ar audzinātāju Sandru Rogu Tomē apmeklēja LVM Meža ekspedīciju, kur piedalījās 10 radošās stacijās, uzzināja, kā mežs tiek stādīts, kopts, atjaunots, retināts, skaitīts un mērīts. Visinteresantāk bija pašiem skaitīt kokus un mērīt to garumu. Katrā stacijā skolēni darbojās radoši, papildinot savas zināšanas ar praktiskām lietām, un secināja, ka koks ir videi un veselībai draudzīgs.

Sandra Roga

Nometne „Madlienas vasara – 2021”
09.09.2021.

Vasaras izskaņā, no 16. līdz 20. augustam, Madlienas vidusskolā notika šovasar jau trešā bērnu un jauniešu nometne „Madlienas vasara – 2021”. Sporta dienas nometne tika organizēta, izmantojot iespēju piesaistīt valsts programmas „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” līdzekļus, kurā nepieciešamo finansējumu nodrošināja valsts. Nometnē piedalījās Ogres novadā deklarēti skolēni no 10 līdz 17 gadu vecumam. Kopumā nometni apmeklēja 30 dalībnieki (no Madlienas, Ogres, Taurupes). Nometnes darbs tika orientēts uz individuālo prasmju un talantu pilnveidošanu divos pamata sporta veidos – volejbolā un vieglatlētikā. Papildus apguvām frisbija, futbola, basketbola spēles elementus. Aktīvo treniņu starplaikos notika dambretes turnīrs divās vecuma grupās. Jaunākajā grupā 1.v. Raivim Andriksonam, 2.v. Robertam Boreiko, 3.v. Rihardam Dišereitam. Vecākajā grupā 1.v. Reinim Kurtišam, 2.v. Ievai Rābei, 3.v. Robertam Pahmurkinam. Nometnes pēdējā dienā organizējām vieglatlētikas daudzcīņas un pludmales volejbola sacensības. Vieglatlētikā jaunākajā grupā zēniem 1.v. Denisam Deņisenko, 2.v. Nikam Rābem, 3.v. Robertam Mačam. Vecākajā grupā 1.v. Justam Liepiņam, 2.v. Reinim Kurtišam, 3.v. Robertam Pahmurkinam. Meitenēm 1.v. Ilutai Rubenei, 2.v. Martai Ramonai Graudiņai, 3.v. Alisei Žurēvičai. Pludmales volejbolā 1.v. Evelīnai Liepņai, Danielai Lambertei, Ievai Rābei, Martai Mauriņai, Robertam Pahmurkinam; 2.v. Ilutai Rubenei, Justīnei Mūrniecei, Silvai Kļaviņai, Katrīnai Stikutei, Reinim Kurtišam; 3.v. Martai Ramonai Graudiņai, Undīnei Dzenei, Harijam Pluģim, Justam Liepiņam. Visi godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar medaļām.

Nometnes noslēgumā dalībnieki saņēma pateicības rakstu no Madlienas vidusskolas par piedalīšanos nometnē, grupas foto un šokolādi enerģijas atjaunošanai. Kopīgi cienājāmies ar skolas sarūpēto kliņģeri un dalījāmies iespaidos par kopā pavadīto laiku!

Lai nometnes darbs noritētu veiksmīgi, tās realizēšanā piedalījās vienmēr atsaucīgie sporta pedagogi – Gundars Tipāns, Miervaldis Līcītis, Ēriks Einārs Oto. Šajā nometnē brīvprātīgo darbu kā pedagoga palīgs veica Kristers Sams.

Nometnes dalībnieku un vecāku vārdā paldies Madlienas vidusskolai par atbalstu un pedagogiem, kuri, ne mirkli nedomājot, piekrita darboties nometnes īstenošanā. Paldies bērniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu.

Nometnes vadītāja Rita Pučekaite

3. klases dabas pētnieki
08.09.2021.

Pirmajā saulainajā atvasaras dienā 3. klases skolēni devās mācību pārgājienā, lai mācītos saskatīt skaisto sev apkārt, izzināt jaunus augus un priecātos par kopā būšanu.

Pārgājiena laikā tika veikti dažādi uzdevumi, kuros skolēni ieguva jaunas zināšanas par augiem, dzīvniekiem, kukaiņiem.

Vislielāko interesi bērnos raisīja augu noteikšana ar aplikācijas plantnet palīdzību. Tādējādi tika pilnveidota arī bērnu digitālā pratība.

Neiztikām arī bez atrakcijām un jautrām sarunām, kas pavadīja visu pārgājiena laiku.

Pārgājiena noslēgumā apciemojām savus pavasarī iestādītos kociņus, lai pārliecinātos, ka tie veiksmīgi sākuši savu „pārgājienu”.

Prieks un gandarījums, ka atkal varam būt kopā, kopīgi plānot pasākumus un dažādas aktivitātes ir neizmērojams.

3. klases audzinātāja Signe Kušnire

Ogres novada skolotāju sporta spēles
06.09.2021.

Skaļi smiekli, neviltots atkaltikšanās prieks un sportiskās aktivitātes – ar šādiem vārdiem pilnīgi droši var raksturot 27. Ogres novada izglītības darbinieku sporta spēles. Šī gada 27. augustā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas apkārtnē tikās 27 izglītības iestāžu darbinieki, lai, kā jau ierasts, pirms mācību gada sākuma kārtīgi izkustētos un ar jaunu sparu spētu doties pretim 1. septembrim.

Madlienas vidusskolas komandu pārstāvēja 11 izglītības iestādes darbinieki. Visi kā viens bija priecīgi un pateicīgi par iespēju darboties, jo vispasaules pandēmijas apstākļi ir ļāvuši saprast to, cik patiesi dārgs ir kopā pavadītais laiks. Komandas dalībnieki kļuva vēl saliedētāki, tas noteikti palīdzēs turpmākajā darbā Madlienas vidusskolā!

Kontrolpunktu bija daudz, uzdevumi – dažādi, radoši un pārdomāti. Pildbumbas mešana ar dvieli parādīja to, kuri pedagogi var sastrādāties parī vai kuri nevar. Šaušana ar ieroci mērķī īpaši patika mednieku sievām un skolotājai, kas saistīta ar zemessardzi. Arī basketbola prasmes tika pārbaudītas, un droši var teikt, ka šajā spēlē augumā īsākie pedagogi nemaz neatpalika no tiem, kuri ir mazliet garāki. Īsta uzticības pārbaude bija ķerru stumšana, kad vienam komandas biedram bija jābūt stūmējam, otram – stabilai kravai, kuru ātri stumj pa līkumotu ceļu. Tā kopīgi tika veikti daudzi pārbaudījumi – ar smiekliem, uzmundrinājuma vārdiem, veiklību un patiesu azartu.

Paldies Ķeguma komercvirziena vidusskolas darbiniekiem, kuri bija rūpīgi izstrādājuši katru kontrolpunktu un laipni mūs uzņēma! Paldies Madlienas vidusskolas komandai par nenobīšanos no drēgnā laika un iesaistīšanos sporta spēlēs. Šī ir ļoti skaista tradīcija, kas ir jākopj un jāturpina nākotnē. Uz tikšanos nākamgad!

Anna Stauža

Cik tas ir labi – atkal satikties!
06.09.2021.

Zinību dienu mēs  gaidām kā senu draugu, ar kuru vienmēr prieks tikties. Arī šogad gan skolēni, gan skolotāji ar rudens ziediem rokās, patīkamu satraukumu sirdīs devās augšup Madlienas vidusskolas kalnā, lai, kā ierasts, rudens saules ieskauti, brīvdabas estrādē „Ozolzīle” ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu.

Pasākuma ieskaņā visus uzrunāja skolotāja Zinta Saulīte. Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti nākamie absolventi, 12. klases skolēni,  un 21 pirmās klases skolēns, kuriem šī bija ļoti īpaša diena.

Veiksmīgu jauno mācību gadu savā uzrunā vēlēja skolas direktors Edgars Viņķis, īpaši uzrunājot pirmo, devīto un divpadsmito klasi, jo šis viņiem būs nozīmīgs mācību gads. Tas nesīs daudz izaicinājumu, pārbaudījumu un izvēles. Svarīgi ir nepadoties un neapjukt! Vecāku vārdā pedagogiem pateicās un skolēnus intensīvam klātienes mācību darbam mudināja skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone.

Kā pārsteiguma sveiciens pirmajā skolas dienā bija Kristīnes Šomases priekšnesumi, kas iekustināja jauniešus un lika visiem pasmaidīt. Svinīgā brīža izskaņā 2. klases skolēni Māra un Kārlis ar zvanu skaņām  visus aicināja uz pirmo klases stundu.

Šī bija ļoti īpaša diena gan skolēniem, gan pedagogiem, jo pēc ilga pārtraukuma visi atkal varēja saņemt saules svētību jaunajam mācību gadam klātienē.

To mēs zinām visi,
Ka, tikai ejot skolas kalnā paši,
ēs augam garā braši.
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Justīne Linde

Jaunais mācību gads – kāds tu būsi?
03.09.2021.

Ir pagājusi silta un saulaina vasara, kas devusi lieliskas iespējas atrasties dabā, peldēties un sauļoties, sportot un aktīvi atpūsties. Ir uzņemts enerģijas lādiņš, kas būs ļoti nepieciešams turpmākajam darba cēlienam. Jā, šobrīd uzsākam mācības klātienē – nedaudz pārliecinātāki, nedaudz vairāk sagatavojušies, bet joprojām piesardzīgi.

Šajā mācību gadā mūsu skaits pieaudzis līdz 231 skolēnam. Pirmajā klasē mācības uzsāk 21 skolēns, 10. klasē – 15 skolēni. Aicinām ar sapratni pieņemt tos nosacījumus, kas šobrīd ierobežo, bet vienlaikus pasargā – izglītības iestādē koplietošanas telpās pārvietojamies ar maskām, tie, kas nav vakcinējušies, mācību stundās lieto sejas maskas (sejas maskas mācību stundās nelieto 1.–3. klašu skolēni), pa vienām kāpnēm dodamies augšup, pa otrām – lejup, pārvietojamies no viena kabineta uz otru, bez vajadzības nestaigājot pa skolu.
Izglītības iestāde ikdienā nodrošinās mācību procesu un interešu izglītības pulciņu aktivitātes. Lūgums skolēnu vecākiem, it sevišķi jaunākajās klasēs, pēc mācību stundām rast iespēju bērnus aizvest uz mājām, lai viņiem ilgstoši nebūtu jāuzturas skolā. Aicinājums ģimenēs izrunāt skolēnu iespējas no 12 gadu vecuma vakcinēties, lai ik nedēļas nebūtu jānodod siekalu testi. Ikdienā pastiprināti veiksim telpu vēdināšanu, rosināsim skolotājus izmantot iespēju nodarbības organizēt ārā, tādēļ aicinu ģērbties nedaudz siltāk nekā ikdienā un izvērtēt laika apstākļus. Iepriekšējā mācību gadā ļoti daudz kas bija atkarīgs no mums pašiem, no tā, kā sevi spējām mobilizēt darbam, no tā, kādas veidojās mūsu pašu prasmes mācīties, redzējām, cik liela nozīme kvalitatīvā mācību darbā ir datoriem un tehnoloģiju prasmei. Šīs ir iemaņas, kuras nākotnē noteikti jāsaglabā, jāpilnveido un jāturpina izmantot ikdienas klātienes mācību procesā. Mēdz teikt, ka grūtības norūda. Šoreiz tās attīstījušas mūsos kompetenču izglītībā balstītu pašvadītu mācīšanos.

Lai visiem veiksmīgs un jaunu apņemšanos piepildīts mācību gads! Lai spējam būt iecietīgi cits pret citu, lai esam atbalsts viens otram, un tad arī rezultāts sniegs gandarījumu!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Futbols un karatē – atnāc un izmēģini!
03.09.2021.

Madlienas vidusskolā var iesaistīties dažādos interešu izglītības pulciņos, sporta nodarbībās, var mērķtiecīgi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku jebkurš skolēns. Ja kādam patīk sportot un vēl nav izvēlējies, kur labāk iesaistīties, tad var padomāt par savu fizisko spēku attīstību futbola nodarbībās un cīņas mākslā – karatē.

Futbola treniņi notiek Daiņa Putāna vadībā. Viņa stāstītais par darbu ar skolēniem un šī sporta veida attīstību Madlienā: „2020. gadā futbola klubs „Supernova” atvēra filiāli Madlienā. Treniņi notiek divas reizes nedēļā skolas dabīgā zālāja laukumā. Ziemas laikā dodamies zālē. Pagaidām darbojamies divās grupās – vecākie no 9 gadu vecuma līdz 14 un jaunākie no 4 gadiem līdz 9. Savos treniņos lielu nozīmi pievēršam audzēkņu vispusīgai fiziskajai sagatavotībai, kā arī ar jaunākajiem speram pirmos soļus futbola tehnisko un taktisko elementu apguvē. Mums ir cieša sadarbība ar pārējām SN filiālēm, ir iespējams treniņus aizvadīt arī Suntažos, kur bāzējas 13 un 14 gadnieku komandas, kas piedalās Latvijas čempionāta attīstības grupā. Mūsu 2012. un 2014. gadā dzimušie spēlē kopā ar Saulkrastu komandu, piedalāmies LFF organizētajos sabraukumos, kur krājam pieredzi un pozitīvas emocijas.
Vasarā SN organizē trīs dienu starptautisko futbola turnīru „Roja cup”, kur šogad pirmo reizi piedalījās arī Saulkrastu/ Madlienas apvienotā komanda. Trīs dienas baudījām sauli, jūru un spēles pret citām futbola akadēmijām. Jāsaka, ka rezultāti bija pat negaidīti labi komandai, kas nav spēlējusi kopā, bet tas jau nav galvenais. Iekrāto pieredzi, jaunos draugus, pozitīvās emocijas, iegūto patstāvību nevar novērtēt. Tā kā, ja ir vēlme pamēģināt futbola sniegtās iespējas, droši piesakieties treniņiem, un varbūt kādreiz mums izlasē būs savs spēlētājs no Madlienas.”

Ja futbols kādu ir ieinteresējis, tad var zvanīt trenerim Dainim Putānam 20274944 vai rakstīt e-pastā: d.putans@gmail.com.

Madlienas vidusskolā ir iespēja trenēties arī cīņas mākslas centra „Hagakure” piedāvātajās karatē nodarbībās. Šis sporta veids ir balstīts uz sitieniem, triecieniem, spērieniem un bloķēšanu, neizmantojot ieročus. Trenējoties var uzlabot lokanību, koordināciju un līdzsvaru, sirdsdarbību un elpošanas sistēmu, stiprināt pašapziņu un pašdisciplīnu, iemācīties pašaizsardzību. Karatē pamatus var apgūt dažādās vecuma grupās: 4-6 gadi, 7-9 gadi, 10-12 gadi, 13-15 gadi, 16 un vairāk gadu. Mērķtiecīgi trenējoties, cīņas mākslas centra „Hagakure” audzēkņi ir guvuši uzvaras ne tikai Latvijas, bet arī starptautiska mēroga sacensībās. Madlienas vidusskolā nodarbības notiek treneres Montas Solncevas vadībā. Viņa ir profesionāla karatē sportiste un trenere, kas strādā gan ar bērnudārza vecuma bērniem, gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Nodarbībām var pieteikties, zvanot 26065644 vai rakstot: monta.solnceva@hagakure.lv

Informāciju apkopoja Zinta Saulīte

Kluba „Supernova” audzēkņi futbola turnīrā Siguldā, viņu vidū Tomass Atslēdziņš un Rihards Dišereits.

Aizritējusi veiksmīga spēle Rojā, un komanda saņem medaļas.

Aktuālā informācija par skolēnu kartēm
20.08.2021.

Ir pagājuši 3 produktīvi gadi kopš izsniegtas pirmās Ogres novadnieka un skolēnu kartes. Karšu funkcijas ir pilnveidojušās, un to apjoms pieaudzis. Kartēm, kuras izsniegtas 2018. gadā, šajā gadā beidzas derīguma termiņš. Aicinām pievērst uzmanību derīguma termiņam uz kartes, lai vajadzības gadījumā pasūtītu jaunu un savlaicīgi saņemtu atjaunoto karti, un bez pārtraukuma turpinātu izmantot kartes priekšrocības.

Skolēna kartes atjaunošana
Īpašu uzmanību aicināti pievērst skolēnu karšu derīguma termiņiem, lai savlaicīgi veiktu jaunas kartes pasūtījumu, kas ļaus veiksmīgi to izmantot iekļūšanai izglītības iestādē un atvieglojumu saņemšanai, ja tādi paredzēti transporta pakalpojumu vai ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanai.

Pieteikt Ogres novada skolēna kartes atjaunošanu iespējams šeit: epakalpojumi.lv vai izglītības iestādē, kurā kartes lietotājs mācās, ja nav iespēja kartes atjaunošanu pieteikt elektroniski.

Skolēna atjaunotās kartes saņemšana
Skolēna karti izsniedz Ogres novada pašvaldības izglītības iestādē, kurā skolēns mācās.
Skolēna kartes atjaunošana ir bezmaksas.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās