Dzeja vasaras noskaņās

Jau kokos ievijas krāsu pavedieni, rīti sapinas miglas palagos, bet asteru ziedi dārzos aicina uz skolu. Vasara ir aizsteigusies vēja spārniem, vien palikušas atmiņas un gaišas domas. Skola gaida, jo atkal grib dzirdēt zvana skaņas,…

Sveiciens 1. septembrī!

Tā aizies gadi, aizies dienas, Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaists, Bet pāri paliks atmiņas tik vienas – Visskaistākais ir tomēr skolas laiks!

Dzeja vasaras noskaņās

Jau kokos ievijas krāsu pavedieni, rīti sapinas miglas palagos, bet asteru ziedi dārzos aicina uz skolu. Vasara ir aizsteigusies vēja spārniem, vien palikušas atmiņas un gaišas domas. Skola gaida, jo atkal grib dzirdēt zvana skaņas,…

Sveiciens 1. septembrī!

Tā aizies gadi, aizies dienas, Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaists, Bet pāri paliks atmiņas tik vienas – Visskaistākais ir tomēr skolas laiks!